CanalDigitaal herpositioneert zich in veranderde markt


CanalDigitaal doet er alles aan om zich zo goed mogelijk te herpositioneren op de veranderde televisiemarkt in Nederland. Dat maakte Eviso directeur Rene Tensen bekend. Tensen legt voor de duidelijkheid nogmaals de nieuwe bedrijfsstructuur uit. “CanalDigitaal is per 1 oktober handelsnaam van de Luxemburgse M7 Group SA. Alle klantcontracten zijn overgegaan naar die firma zonder gevolgen voor de klanten: Ook klantcontactpunten, website, producten, prijzen blijven ongewijzigd. De marketing activiteiten en het beheer van relaties met de verkoopkanalen van CanalDigitaal in Nederland wordt in opdracht van M7 Group uitgevoerd door Eviso vanuit Hilversum. Eviso en M7 Group SA behoren tot dezelfde groep van bedrijven.”

Dit komt mede omdat digitale televisie de weg in Nederland vanaf 2007 meer heeft weten te vinden en hierdoor een sterke groei van het aantal digitale televisiehuishoudens heeft plaatsgevonden. Gelijk met deze sterke groei is de concurrentie op de digitale televisiemarkt ook sterk toegenomen. Op dit moment is CanalDigitaal geen marktleider in deze markt meer en is men op dit moment in abonnementgrote de derde digitale televisieaanbieder van Nederland. Dit komt mede doordat er sterke concurrentie is gekomen uit de hoek van kabelexploitanten en KPN. Het kabelbedrijf Ziggo, dat een samenvoeging van de kabelexploitanten Casema - @Home en Multikabel is, is met meer dan 1,3 miljoen digitale abonnees onbetwist de grootste. Daarna volgt KPN dat met Digitenne een digitale verkoophit in huis heeft op de tweede plaats. Toch lijkt het succes van Digitenne tegen een grens aan te lopen. Nog steeds stijgt het aantal abonnees maar minder snel als tot voor kort het geval was. Vooral het beperkte zenderaanbod en de mindere beeldkwaliteit in vergelijking met andere digitale aanbieders lijkt hierbij een belangrijke rol te spelen. “Door deze ontwikkelingen behalen we op dit moment onze fair share deel van de markt niet. En daar willen wij verandering in brengen” laat Rene Tensen weten. Ook het mondiger worden van de abonnees en het, wettelijk verkrijgen, van meer rechten speelt volgens Tensen een belangrijke rol bij de herpositionering van CanalDigitaal.
Nieuwe verkoopkanalen
De weg van de verandering bij CanalDigitaal is eerder dit jaar al ingezet. Met een product zoals de HD smartpack, bekend via televisiereclame waarbij een in een doos verpakte monteur gratis voor de installatie de satellietontvanger wordt meegeleverd, probeert men laagdrempelig de consument bij bedrijven als Expert en Mediamarkt te bereiken. En staat men dus in deze, door de consument veel bezochte zaken, naast de directe concurrenten in de winkel. Door het gratis in bruikleen beschikbaar stellen van ontvanger en schotelantenne en de kostenloze installatie wil men de drempel die satellietontvangst bij sommige consumenten heeft weg te halen. Maar CanalDigitaal wil de vakhandel niet vergeten. “We willen nauw samenwerken met de vakhandel. Daarbij richten wij ons vooral aan de top van deze vakhandel. De satellietspeciaalzaken die dus het drukst bezocht worden en daardoor ook het meest verkopen” aldus Tensen. Naast dit wordt een belangrijk onderdeel van de veranderingen bij CanalDigitaal klantvriendelijkheid en transparantie. Bij de komst van Tensen bij CanalDigitaal was zijn eerste speerpunt om de abonnee in het kader van de transparantie open en eerlijk te benaderen. Ook werden veranderingen in de klantenservice doorgevoerd die na de zomer duidelijk de eerste vruchten afwerpen. Dat dit nog niet genoeg is en dat er altijd ruimte voor verbetering blijft is bij Tensen zeker bekend.
Abonnees terugwinnen
Ook de abonnee die CanalDigitaal onlangs de rug toekeerde heeft bij Tensen de aandacht. De uitbreiding van rechten van de abonnee werd onlangs nog zichtbaar. Vanaf 1 juli heeft de abonnee het recht om na de eerste contractperiode maandelijks te kunnen opzeggen. In de maanden juli en augustus maakten 19.000 abonnees aan CanalDigitaal kenbaar het abonnement te willen opzeggen. Dit aantal kan overigens niet in zijn geheel worden toegeschreven aan de mogelijkheid om maandelijks te kunnen opzeggen. Volgens Tensen speelt ook de gehele situatie rond de Mediaguard3 kaartwissel en daaruit voortkomende beelduitval bij een gedeelte van de abonnees een rol. Ook de slechte bereikbaarheid van de klantenservice eerder dit jaar heeft er aan bijgedragen. Deze abonnees zullen in de vrijwel alle gevallen de schotelantenne niet hebben afgebroken. CanalDigitaal is dan ook deze maand gestart met het benaderen van deze abonnees. Deze kunnen het oude abonnement tot het einde van het jaar gratis laten activeren. Ook na deze periode behoudt men de mogelijkheid om maandelijks te kunnen opzeggen. Besluit men om het abonnement met een jaar te verlengen krijgt men gratis een SD ontvanger of kan men tegen een gereduceerd tarief van 59 euro een HD ontvanger kopen. Dit aanbod geldt overigens alleen voor de groep abonnees die in de maanden juli en augustus hebben opgezegd. “Door samenloop van omstandigheden is het een eenmalige piek in klantopzeggingen geweest waar voor we deze eenmalig unieke actie zijn gestart. Het aantal opzeggers is na juli inmiddels gelukkig substantieel gedaald” aldus Tensen.
Om het fair share deel van de digitale televisiemarkt weer te kunnen behalen zet CanalDigitaal niet alleen in om abonnees die opzeggen terug te winnen voor het bedrijf. Ook wil men meer groei bereiken door een grotere verkoop van de HD smartpack bij elektronicaketens en via de eigen webshop. Voor de abonnee die meer service, een gedetailleerd advies of een vakkundige installatie wil hebben wil men via acties met de top van de vakhandel de weg naar satelliettelevisie voor de bestaande en toekomstige digitale kijker via dit kanaal verder te plaveien.