Μόλις απέκτησα έναν δέκτη xdsr pro. Το σύνδεσα με έναν εξωτερικό δίσκο και έχω κάνει format. Έχω το εξής θέμα:
Μπορώ να προχωρήσω σε άμεση εγγραφή προγράμματος ενός καναλιού αλλά δεν μπορώ να προγραμματίσω την εγγραφή για κάποιες άλλες ώρες ή μέρες. Ενώ δίνεται αυτή η δυνατότητα μέσω του epg ή του χρονοδιακόπτη (menu), παρόλα αυτά η συγκεκριμένη επιλογή λειτουργεί ως "υπενθύμιση" και όχι ως "εγγραφή" (ενώ το ρυθμίζω ως "εγγραφή"). Μήπως γνωρίζει κάποιος τι πρέπει να κάνω?

Στις οδηγίες χρήσης (manual) δεν αναφέρει κάτι σχετικό. Επίσης οι οδηγίες είναι πολύ επιγραμματικές (καθόλου βολικές). Μήπως γνωρίζει κανείς αν υπάρχει ποιο αναλυτικό εγχειρίδιο?

Ευχαριστώ πολύ!