Hej, det muglidt ser boxare som priat?
Om ja, hur?