سلام
دعوت به همكاري از تمامي دوستاني كه در زمينه ماهواره و رسيور اطلاعات دارند...
فروم بزرگ www.satsupreme.com افتخار دارد كه دوستاني كه توانايي مديريت در بخشهاي مختلف سايت را دارند به همكاري بپيذيرد...
دوستاني كه مايلند با ما همكاري كنند تا بتوانيم فرومي به وسعت جهاني بسازيم ميتوانند با admin سايت ست تو ست
بصورت پيغام خصوصي مكاتبه كنند تا ابزار مديريتي در اختيارشان قرار گيرد...

www.satsupreme.com

هم اكنون نيازمند ياري سبزتان هستيم
تيم مديريتي