TV5 fans verlaten voortijdig en gefrustreerd bijeenkomst met UPC


Een tussen UPC en TV5 aangekondigd debat in Haarlem is voor een aantal TV5 fans op een grote deceptie uitgelopen. TV5 kwam zelf niet opdagen en de fans vonden dat ze niet genoeg aan het woord kwamen. Diverse aanhangers van de Franse cultuurzender TV5 wilden echter van deze avond een discussieavond over deze zender van maken en frustreerden de avond enigszins door hard roepend hun vragen telkens opnieuw luid roepend te herhalen. De vragen rondom TV5 waren op zich begrijpelijk gezien de aankondiging dat TV5 zelf ook zou langskomen. Gespreksleider Rupert Parker Brady stak daar echter, nadat hij de TV5 aanhang genoeg ruimte had gegeven, een stokje voor. Aanleiding voor diverse TV5 aanhangers om met luid stemgeluid en met slaande deuren ’t Dolhuys in Haarlem te verlaten. En daarmee deden ze de aanhang die zij stelden te vertegenwoordigen geen goed en lieten zelfs een unieke gelegenheid liggen om later tijdens de borrel over het onderwerp persoonlijk met UPC in discussie te kunnen gaan.

Het was overigens wel te verwachten dat TV5 op deze avond een centrale rol zou gaan spelen. De zender is, zowel analoog (voor wat betreft Haarlem) als digitaal niet meer te zien bij UPC. Inwoners van Haarlem zijn voor kabeltelevisie aangewezen op dit bedrijf. Omdat vooraf was aangekondigd dat VP content van UPC Nederland Ivo Lochtman en TV5 vertegenwoordiger André Vroegindewei van het bedrijf MBPA op de avond lezingen zouden geven. Ook zouden beide personen aan een discussiepanel deelnemen waarbij aanwezigen in de zaal vragen konden stellen. Echter van echte inhoudelijke discussie tussen beide partijen kwam het niet. De reden was de afzegging van Andre Vroegindewei wegens griep. Nadat UPC vertegenwoordiger Lochtman diverse malen had aangegeven niet inhoudelijk over vragen over doorgiftevergoedingen te willen beantwoorden omdat dit een zaak tussen twee met elkaar onderhandelende partijen is. Wel liet UPC weten dat ze simpelweg niet voor iedere zender met een kleine doelgroep, zomaar een doorgifte vergoeding gaan betalen omdat het eind dan zoek is.

Duidelijk werd wel dat TV5 naar haar aanhangers heeft verkondigd dat UPC niet bereid zou zijn om een doorgiftevergoeding voor a digitale verspreiding van 2 eurocent aan TV5 te betalen. TV5 zegt dit bedrag nodig te hebben voor het betalen van auteursrechten en het beschikbaar stellen van Nederlandse ondertiteling. Hoewel Lochtman namens UPC op gestelde vragen niet wilde ingaan op de onderhandelingen met TV5 liet deze wel goed doorschemeren dat het bedrag van 2 eurocent per abonnee niet conform de werkelijkheid is. Lochtman liet wel weten dat op dit moment de keuze is om TV5 niet digitaal door te geven maar dat dit zeker niet uitsluit dat in de toekomst wel weer gaat gebeuren. Op dit moment blijkt uit marktonderzoek onder UPC abonnees dat TV5 niet voldoende gewaardeerd te worden om te kunnen worden doorgegeven. De keuze van UPC is dan ook op zenders gevallen die door haar abonnees meer gewaardeerd wordt.

Overigens is het ongewis of de Haarlemse programmaraad de zender in het basispakket (voor analoge doorgifte) zal gaan adviseren. Naar eigen zeggen heeft de raad wel enkele honderden reacties ontvangen (en moest daar de dubbele reacties vanaf trekken). Het bindend adviseren van de nieuwe klassieke zender Brava NL in het Haarlemse analoge basispakket leidde er immers toe dat UPC een zender moest verwijderen. Het kabelbedrijf kondigde daarom eind juni van dit jaar aan om Het Gesprek/Euronews te verwijderen maar na een protestactie van Het Gesprek, haalde UPC alsnog TV5 Monde uit het pakket omdat ook voor TV5 géén bindend doorgifte advies was afgegeven door de programmaraad, en omdat dit volgens UPC een duidelijk minder bekeken en gewaardeerde zender is.