1, PLEASE I NEED ECHOSTAR DSB 900 FTA LOADER THROUGH PC AND THE CABLE CONFIG

2, AS A TECHNICIAN I NEED ALSO maverick micr II DOWNLOAD CABLE AND REPAIR MANUAL

PLEEEEEEEEEEEEEEEEEEESE HELP ME OUT