SGP komt met motie voor verbod Minaretten....en satellietschotels!

Het NOS Journaal meldt vandaag dat de SGP, een Nederlandse politieke partij met een Christelijke stroming en streng gelovige achterban, een motie zal indienen die oproept tot terughoudenheid met de bouw van minaretten in de toekomst. Ook willen zij een verbod op Satellietschotels waarmee Moslims bepaalde uitzendingen kunnen ontvangen en die gebouwen ontsieren.

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is een Nederlandse politieke partij van orthodox-gereformeerde signatuur en staat in de protestants-politieke traditie. De SGP zal morgen in de Tweede Kamer de motie indienen. De partij vindt minaretten, anders dan kerktorens, niet passen in het culturele landschap van Nederland. Ze zouden 'vervreemdend werken' en de 'Nederlandse identiteit aantasten'. SGP-kamerlid Kees van der Staaij zei dit maandag in het Radio 1-journaal, naar aanleiding van het minaretverbod dat Zwitserland dit weekend per referendum goedkeurde. Het Zwitserse referendum zorgde in Europa voor verdeelde reacties.

Zwitserland hield op initiatief van een rechts georiënteerde politieke partij (de Zwitserse Volkspartij) een referendum, een volksraadpleging, waarin de Zwitsers mochten stemmen over een bouwverbod voor Minaretten. Moskeeën mogen wel maar de torentjes (in gebruik van origine om op en rond te roepen voor het gebed) zouden niet passen in het Zwitserse landschap. De bevolking van Zwitserland stemde in meerderheid (meer dan 57%) vóór het verbod. Reden om in heel Europa veel discussie los te maken. Denemarken heeft al eerder vastgelegd dat dergelijke bouwsels niet welkom zijn.

De SGP gaat in Nederland naar verluidt nog verder want niet alleen willen zij de bouw van moskeeën beperken en de minaretten verdienen, ook willen zij het gebruik van Satellietschotels aan banden leggen in hun voorstel, waarvoor bij voorbaat géén kamermeerderheid zal zijn. Hoe zij het 'Schotel-Islamprobleem' zouden willen aanpakken is onduidelijk. Wél is voor de redactie van SatelliteMagazine duidelijk dat een Christelijke politieke partij zich op deze manier bemoeit met de vrijheid van nieuwsgaring en bovendien stigmatiserend handelt met betrekking tot het gebruik van schotels als zou dit iets Islamitisch zijn wat 'uit ons landschap moet'. In streng gelovige - Islamitische en door religieuzen gecontroleerde en gedomineerde samenlevingen - zoals Iran is het bijvoorbeeld verboden om schotels te gebruiken om vele Westerse programma's mee te ontvangen.