Dan is-Software gie tradott minni apposta biex ikun
ta' ghajnuna ghall-Maltin u Ghawdxin dilettanti tas-Sat partikolarment
ghal dawk li juzaw id-Dreambox.
Biex tiftah FWPRO 6.3, aghmel Double-click fuq il-File FlashWizardPRO.exe
Aghmel Click fuq Configuration & Utilities
Aghmel click fuq Language fejn hemm English u aghzel Malti.
Immedjatament il-kontenut ta' FWPRO 6.3 jinqaleb ghall-Malti!
Ghall-pratticita' xi ftit kliem/frazijiet thallew apposta bl-Ingliz

Nispera li joghgobkom.