novi softwer 1.58pf

uputstvo:

1. menu 1004 uklj\isklj au

2. menu 9999 uklj\isklj patch

3. novo --- kljuc editor menu 9999

Pozdrav