persh. te gjitheve.me duhet nje pult nokia mediamaster 9701s gold box nuk di ku ta gjeje kush di ku mund ta gjeji,ose cfar pulti tjeter i vete...