Televisiesector krijgt inkomstenklap: 2009 betekende 8,7 % dalingen in reclamespotbestedingen, non-spot 12,5 % daling


De televisiesector heeft in 2009 een behoorlijke klap te verwerken gekregen als het gaat om de gezamenlijke inkomsten uit de reclames. De bestedingen van de netto televisiespotreclames daalden op jaarniveau voor het eerst sinds 2001, en wel met 8,7 %. Op non-spot reclamebestedingen was de daling groter: 12,5 %. Concreet betekent het dat er in de televisiesector netto 781 miljoen euro besteed is aan spotreclames (was 855 in 2008) en 104 miljoen euro aan non-spot (was 119 in 2008). Het is voor het eerst dat de non-spot bestedingen dalen. Met de genoemde cijfers is de televisiesector wat betreft spotreclame-inkomsten terug op het economisch niveau van 2005/2006. Overigens is de daling bij spotreclames in het vierde kwartaal 2009 ten opzichte van het vierde kwartaal 2008 beperkter, nl. 3,1 %. Dit is verklaarbaar, aangezien de crisis begon in het vierde kwartaal van 2008 en in dat kwartaal al forse dalingen begonnen in te zetten.

SPOT, de stichting Promotie Televisiereclame waarin nagenoeg alle commerciele en publieke zenders participeert is het promotie-, lobby- en ‘kenniscentrum’-orgaan van de televisiereclame. Begin 2009 verwachtte SPOT nog dat de bestedingen in 2009 op ‘peil’ zouden blijven. Dit is niet uitgekomen. Voor 2010 verwacht SPOT dat de totale reclamebestedingen op de nullijn zullen liggen, aldus een verklaring en bij een herstellende economie verwacht SPOT ‘enkele procentpunten’ groei. In 2009 keek de Nederlander volgens IntomartGFK/Stichting Kijkonderzoek gemiddeld 184 minuten per dag televisie. Dit was in 2008 exact hetzelfde aantal minuten. In de optiek van SPOT zouden de dalingen in bestedingen bij andere media iets harder aankomen dan in de televisiesector. Volgens SPOT zijn reclames uit de dagelijkse consumptie (Waaronder supermarkten) ‘redelijk’ op peil gebleven en zijn branches als banken, verzekeringen, de autobranche en uitzendbranche vooral dalers als het gaat om reclamebestedingen. De komende maanden komen zowel RTL Group als de Stichting Ether Reclame met hun omzet- en resultaatcijfers over 2009.