NOS brengt schaatsen op Olympische Spelen toch niet in HD


Terwijl schaatsen op de Olympische spelen verreweg het meest populaire onderdeel is voor Nederlandse kijkers wordt uitgerekend dat deel van de uitzendingen door de NOS niet in HDTV kwaliteit doorgegeven.

Inmiddels hebben we vele boze reacties van kijkers ontvangen over deze onbegrijpelijke beslissing van de NOS. Een beslissing die des te vreemder is omdat een cameraploeg met regisseur aan Vancouver beschikbaar is gesteld om het onderdeel schaatsen in HD TV kwaliteit weer te geven. Daarnaast heeft de NOS nog eens een eigen ploeg in Vancouver die blijkbaar niet over HD camera’s beschikt en dat wordt nu kennelijk aangevoerd als reden om alles dan maar aan te bieden in lagere beeldkwaliteit. Dat is naar onze mening duidelijk in strijd met eerdere toezeggingen van de NOS.

Eurosport HD brengt de Olympische spelen wel in HD en daar is te zien dat schaatsen wel degelijk fraai in HD beschikbaar is. Ook op de satelliet is geven naast Eurosport HD onder meer ARD HD en ZDF HD alle Olympische uitzendingen, waaronder het Nederlandse schaatsen, in volledige HD TV-kwaliteit door. ARD HD en ZDF HD zenden bovendien free-to-air uit en zijn dus gratis te ontvangen

Op allerlei plaatsen op het Internet is een storm van protest opgegaan over deze merkwaardige gang van zaken en veelvuldig wordt de vraag opgebracht hoe de prioriteiten bij de NOS worden gesteld bij besteding van de beschikbare middelen.

Een gouden medaille glanst toch het mooist in beeld met HDTV kwaliteit en wij gaan vanaf nu het schaatsen maar bekijken bij Eurosport HD.