Er heerst nog steeds veel verwarring rondom 3D TV en dat komt niet in de laatste plaats doordat fabrikanten weer eigen standaards en definities hanteren voor 3D.

In de meeste bioscopen waar 3D films worden vertoond is gekozen voor weergave door middel van zogenaamd circulair gepolariseerd licht waarbij een relatief eenvoudige en goedkope 3D bril kan worden gebruikt. Dergelijke brillen kosten vaak maar enkele Euros en zijn thuis niet bruikbaar.

In de huiskamer zullen de meeste 3D TVs echter een ander systeem gebruiken en dat is in feite gebaseerd op de snelle achtereenvolgende weergave van een beeld voor het linker- en rechteroog waarbij een 3D bril gebruikt wordt waarmee afwisselend het linker en rechter oog wordt afgeschermd. Deze brillen zijn aanzienlijk complexer en duurder en hebben een batterij aan boord voor het ontvangertje dat het opnenen en sluiten van de brilglazen synchroniseert met het 3D TV beeld. Deze techniek is mogelijk doordat moderne televisies zeer snel het gehele beeld opnieuw kunnen opbouwen. Door deze aanpak zijn onze hersenen instaat de illusie van een 3D beeld op te wekken dat flikkervrij kan worden weergegeven.

3D TV compleet
We zullen zien dat in deze zomer 3D TVs op de markt gaan verschijnen waarmee direct na aankoop, met een 3D geschikte Blu-ray speler of spel console, 3D op de HDTV kan worden bekeken. In dat geval wordt aan drie eisen voldaan:
1. De televisie zelf is in staat 3D signaal weer te geven
2. De 3D televisie heeft een ingebouwde zender om de 3D bril synchronisatie te besturen
3. Er worden n of meerdere 3D brillen bijgeleverd. Deze brillen kosten los al snel 80-100 Euro.

3D Ready
Een andere categorie 3D TVs wordt aangeduid als 3D Ready. Je zou denken dat dit betekent dat je op deze TV zo uit de winkel 3D zou kunnen bekijken maar dat is niet zo. Dit begrip wordt overwegend gebuikt om aan te geven dat de TV zelf wel voorbereid is op 3D maar dat de noodzakelijke zender (emitter of transmitter genoemd) voor synchronisatie van de bril en de 3D bril of brillen nog apart aangeschaft zullen moeten worden. Dat kan later nog een flinke kostenpost betekenen van 300 tot 400 Euro. Het is dus zaak om goed op te letten bij de aankoop en prijsvergelijkingen.

3D bron
Hoewel Sky in Engeland al druk bezig is met 3D uitzendingen ziet het er in Nederland naar uit dat het nog geruime tijd zal duren voordat we 3D TV via de satelliet of kabel zullen ontvangen. HDTV komt in Nederland nog maar langzaam op gang en 3D vraagt aanzienlijk meer bandbreedte dan HDTV.

Degenen die echt vanaf het begin 3D zullen willen bekijken zijn dus aanvankelijk aangewezen op twee bronnen:
Een Blu-ray disc met 3D video materiaal in combinatie met een geschikte 3D Blu-ray speler of een Sony PS3 die in mei-juni door middel van nieuwe firmware gratis geschikt kan worden gemaakt voor 3D Blu-ray weergave.
Een 3D spel met een spelcomputer die geschikt is voor 3D weergave. De Sony PS3 zal in mei-juni door middel van nieuwe firmware gratis geschikt kan worden gemaakt voor de 3D weergave van spellen.

Het aantal films en spellen dat in 3D beschikbaar is zal in het begin natuurlijk beperkt zijn en langzaam worden opgebouwd.

De 3D bril
Zoals opgemerkt zijn de 3D brillen die we in woonkamer gaan gebruiken relatief duur en het zou dus handig zijn wanneer voor de techniek van deze brillen een overeengekomen standaard zou gelden. Dat zou als voordeel hebben dat de consument de bril van het ene merk televisie zou kunnen gebruiken met een 3D TV van een ander merk. Daardoor zou bij het kijken met een grotere groep de eigen bril kunnen worden meegenomen naar vrienden.
Ondanks het feit dat er pogingen zijn om een standaard op dit gebied vast te leggen willen de meest fabrikanten niet toezeggen dat de 3D bril van hun merk werkt met een ander merk 3D TV.

Al met al zien we 3D als een bijzonder interessante ontwikkeling waaraan veel kijkplezier zal zijn te beleven maar er is nog veel te doen om duidelijkheid te scheppen in deze markt en te komen tot standaards die uiteindelijk de kosten voor de consument kunnen verlagen.