De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) wil dat omroepen een ‘zeer vrije rol’ krijgen in opinie en debat. een onafhankelijke organisatie zou het nieuws en actualiteiten moeten brengen. Daarnaast pleit de vakvereniging voor een reclamevrije publieke omroep, om de onafhankelijkheid te waarborgen. Dat schrijft de NVJ in haar visie op de toekomstverkenning voor de publieke omroep, die maandag bekend werd gemaakt.

Volgens de NVJ is er nog steeds ruimte voor verschillende omroepen in het publieke bestel, maar moeten die zich vooral bezig houden met cultuur, opinie en amusement. Nieuws en actualiteiten zouden “uit het bestel getild moeten worden” en ondergebracht worden bij één onafhankelijke organisatie. Verder moet duidelijker geformuleerd worden welke stromingen vertegenwoordigd moeten zijn en is een ‘maximering’ van het aantal omroepen onvermijdelijk, stelt secretaris Marc Visch namens het bestuur van de NVJ. De ‘overhead’ zou door een centrale

Financiering

De NVJ vindt dat het bestel een ander financieringsmodel moet krijgen. Door de fiscalisering van de financiering is de grip van de politiek op de omroepen groter geworden. “Een reclamevrije publieke omroep uitsluitend gefinancierd met omroepbijdragen is de garantie van een echt onafhankelijke publieke omroep”, stelt de journalistenvereniging. “Dit vereist aanpassing van de wet. Komt die herinvoering van de omroepbijdrage er niet, dan pleit de NVJ voor het (deels) in stand houden van de reclame-inkomsten. De publieke omroep is nu eenmaal extra kwetsbaar als zij afhankelijk is van uitsluitend de overheidsbegroting.”