OPTA: Telefoneren wordt goedkoper


De OPTA, de waakhond van de telecombranche, wil de komende jaren de telefoontarieven stapsgewijs verlagen. De verlaging geldt voor de zogenaamde 'afgiftetarieven', die telefoonaanbieders elkaar in rekening brengen voor het afwikkelen van gesprekken op hun eigen netwerk. De OPTA verwacht dat deze tariefsverlaging via concurrentie in de vorm van lagere gesprekstarieven wordt doorgegeven aan de consument en heeft berekend dat dit Nederlandse bellers ten minste 130 miljoen euro per jaar oplevert.


Het mobiele afgiftetarief moet de komende drie jaar dalen van het huidige 7 cent naar 1,2 cent per minuut in 2012. Het vaste afgiftetarief daalt van het huidige 0,69 cent naar 0,45 cent per minuut in 2012. Door de mobiele en vaste afgiftetarieven meer naar elkaar te brengen, komt de concurrentie tussen vaste en mobiele aanbieders meer in evenwicht.

De telefoonaanbieder van de persoon die wordt gebeld, vraagt voor het gebruik van zijn netwerk een vergoeding aan de aanbieder van de klant die belt, het afgiftetarief. De beller kan niet kiezen door wiens netwerk zijn telefoontje wordt afgewikkeld. Zonder regulering zouden deze tarieven daardoor veel te hoog zijn. Daarom stelt OPTA deze afgiftetarieven voor zowel vaste als mobiele aanbieders vast.