Relatief veel spam vanaf Linux-systemen


Volgens het MessageLabs Intelligence Report van Symantec wordt er relatief veel spam verstuurd vanaf computers die op Linux draaien.


In april analyseerde MessageLabs de passive fingerprinting (PF) signatures van het spamverkeer om na te gaan welke besturingssystemen op de ge´nfecteerde, spamproducerende computers zijn ge´nstalleerd. Veel ge´nfecteerde computers draaien onder Windows en het spampercentage met een dergelijke PF-signature stemt overeen met het marktaandeel van het besturingssysteem Windows.

Om de spamindex te berekenen, dat wil zeggen de kans dat een bepaalde computer spam verstuurt, wordt het spampercentage afkomstig van een bepaald besturingssysteem vergeleken met het marktaandeel van dat besturingssysteem. In de huidige spamomgeving blijkt uit deze index dat een Linux-computer vijf keer meer kans maakt om spam te versturen dan een computer die Windows gebruikt. Toch versturen Linux-computers slechts 5,1% van alle spam. Door het veel lagere marktaandeel van dit besturingssysteem circuleert er veel minder malware die het specifiek op Linux gemunt heeft.

Een oorzaak voor dit relatief hoge Linux-gehalte kan zijn dat steeds meer ISP's hun klanten verplichten om hun e-mailverkeer via de eigen "smarthost" van de ISP te laten verlopen in plaats van e-mails rechtstreeks via TCP poort 25 te versturen. Een "smarthost" is een mailserver die ISP's aan hun klanten ter beschikking stellen. Veel ISP's gebruiken een gehoste omgeving waarvan ze de werkingskosten drukken door opensourcesoftware zoals Linux te gebruiken.

Een MacOS-besturingssysteem maakt de minste kans om spam te versturen, zowel wat zijn algemene bijdrage tot het spamverkeer als de individuele Mac-computers betreft. De spamindex geeft aan dat er vrijwel geen spam door computers met het MacOS-besturingssysteem wordt verstuurd, slechts 0,001% van alle onderzochte spam.