Wie moet malware stoppen?


Wie is ervoor verantwoordelijk dat de computer vrij blijft van malware? Volgens een nieuw Brits onderzoek van beveiliger Qualys vindt 54% van de consumenten dat eigenaren van websites ervoor moeten zorgen dat internetters niet via hun sites besmet worden.

Wordt een computer namelijk besmet via een website, dan geeft 71% van de ondervraagden aan de site in kwestie nooit meer te zullen bezoeken. Slechts 7% zegt het probleem te willen melden aan de website-exploitant.

Gevraagd naar welke maatregelen de overheid moet nemen om het internet veiliger te maken, noemt 37% van de respondenten zwaardere straffen voor cybercriminelen. 26% vindt dat ISP's en online-aanbieders meer moeite moeten doen om malware te blokkeren.