Overstappen naar IE 8 voor het goede doel


Microsoft voert actief campagne om mensen te laten overstappen van het verouderde Internet Explorer 6 naar Internet Explorer 8. Voor iedere overstapper wordt één euro gedoneerd aan de Stichting Visio, die zorgt dat blinde kinderen in Afrika onderwijs kunnen volgen.


Op de site van Microsoft is een speciale actiepagina te vinden. Daarop wordt uitgelegd wat er niet meer deugt aan IE 6 ("Internet Explorer 6 is een negen jaar oude browser en ondersteunt niet meer de behoefte en standaarden van het moderne internet") en worden de voordelen van IE 8 opgesomd.

Inmiddels is er vanuit Nederland 1430 euro gedoneerd. Van alle internetters in Nederland gebruikt nog ongeveer 3,5% IE 6.