عیدی تغییر منزل دادیم. مثل اینکه خیلی از شبکه های فارسی هات برد از اون موقع حذف شده. اسکن هم که میکنم خیلی ها رو پیدا نمیکنه. نکنه قبلا روی یک هاتبرد دیگه بوده؟ امکان دریافت شبکه های هر سه ماهواره روی یک دیش و یک ال ان بی هست؟ (یا تغییر ماهواره بدون چرخوندن دیش)