Onderzoek naar concurrentie tv-markt


De OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, gaat de concurrentie op de Nederlandse televisiemarkt per direct opnieuw onderzoeken.


Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 18 augustus OPTA's besluit om de tv-kabel in ieder geval tot 2012 open te stellen voor concurrentie vernietigd. Het CBb is het niet eens met de analyse van OPTA dat de kabelbedrijven in Nederland een regionale machtspositie hebben. De door OPTA opgelegde maatregelen zijn daardoor vervallen. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk. Bovendien biedt de uitspraak van de rechter OPTA geen aanknopingspunten om openstelling van de tv-kabel alsnog op korte termijn af te kunnen dwingen.

Concurrentieproblemen lijken echter nog steeds aanwezig op de televisiemarkt. De enige mogelijkheid die OPTA heeft om deze aan te pakken, is het uitvoeren van een nieuwe marktanalyse. Als daaruit blijkt dat het nog steeds nodig is om in te grijpen, dan zal OPTA vervolgens de Europese Commissie moeten overtuigen van de noodzaak tot regulering in Nederland.