Hbieb irrid nixtri original card ta' l-Olandiz biex nara sbs6 / rtl 4/5.
Xi hadd ghandu kuntatt l-Olanda biex jixtriha / jaktivejtjha u jibghata Malta?