I see for this cards in local

Sky it only seriaB
D+ full
Sky de full
Digi Turk full + LigueTV
DigiTV full N3
Canal +Digital Nordic full
Dahlia full
Orange full

only local cards , all cards are test one for on and Email/MSN
I wet you for good exchange

best regardes