Stilzwijgend verlengen aan banden


De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel waarbij abonnementen en contracten niet meer stilzwijgend worden verlengd. Het voorstel, een initiatief van PvdA-Kamerlid Martijn van Dam, voorziet in kortere opzegtermijnen en eenvoudigere manieren om van een abonnement af te komen. Nu is daar vaak nog een aangetekende brief voor nodig.

“Met deze wet is dat allemaal verleden tijd”, aldus Van Dam. Verzekeringen vallen niet onder de regeling. “En ook zijn aparte regels opgenomen voor kranten, die kwartaalabonnementen nog wel stilzwijgend mogen verlengen. Tijdschriften die eens per kwartaal verschijnen, mogen met nog maximaal 1 nummer worden verlengd. Verder gelden de nieuwe regels niet voor verenigingen, maar vallen verenigingsbladen er wel weer onder.” Uitgevers van kranten mogen hun abonnementen met drie maanden verlengen, omdat bladen anders problemen krijgen met de drukkerijen. Deze aanpak wil Van Dam over drie jaar evalueren.