BravaNL bij Ziggo alleen digitaal op tv


Cultuurzender BravaNL is in onderhandeling met kabelexploitant Ziggo over een meerjarige doorgifte in het digitale basispakket. Daarbij zal de doorgifte in het analoge basispakket, die op dit moment in het verzorgingsgebied van Ziggo slechts ten dele is gerealiseerd, naar verwachting in de tweede helft van 2011 geleidelijk aan verdwijnen.

Omdat doorgifte in het basispakket in het gehele Ziggo-gebied niet haalbaar lijkt, kiezen de initiatiefnemers van BravaNL voor de continuďteit en de hogere dekking van het digitale pakket.

BravaNL niet in het analoge basispakket
BravaNL heeft vanaf de start in september 2009 gestreefd naar een landelijke dekking in het analoge basispakket. Veel Nederlandse programmaraden gaven daaraan gehoor en kozen voor BravaNL, maar in het verzorgingsgebied van met name kabelexploitant Ziggo heeft de helft van de programmaraden (nog) geen positief advies voor BravaNL afgegeven.

Uit onderzoek blijkt bovendien dat een aanzienlijk deel van deze raden ook voor het adviesjaar 2011/2012 niet van plan lijkt om BravaNL een plek in het analoge basispakket te geven. Die ontwikkeling was voor de initiatiefnemers van BravaNL aanleiding om met Ziggo in gesprek te gaan om de zender via een meerjarig contract in het gehele verzorgingsgebied van Ziggo verspreid te krijgen via het digitale basispakket.

Een belangrijk voordeel van het digitale basispakket is dat er voor BravaNL per saldo een hogere dekking wordt gerealiseerd. In het verzorgingsgebied van Ziggo heeft inmiddels al meer dan de helft van alle kabelabonnees een digitaal abonnement. ‘En omdat dat percentage nog maandelijks groeit en naar verwachting het volgend jaar extra zal groeien, ligt onze keuze onder de huidige omstandigheden en mede met het oog op de (digitale) toekomst voor de hand’, meent de directie van BravaNL. ‘Een ander voordeel is dat alle huidige, maar ook alle nieuwe liefhebbers van klassieke muziek, opera en ballet in het verzorgingsgebied van Ziggo kunnen genieten van BravaNL’. [Radio.NL]