Omroepen fuseren, maar wie gaat met wie?


Het merendeel van de deelnemers (81%) aan de tweede omroepenquête van Mijnpubliekeomroep.nl vindt fusies tussen omroepen een goed idee. 12% ziet het niet zitten en 8% weet het niet. Als er gefuseerd wordt zien de deelnemers NOS-NTR als een voor de hand liggende combinatie. Een meerderheid van de respondenten wijst een zelfstandige voortzetting van Powned en de EO af.

De deelnemers is niet alleen gevraagd om een mening over mogelijke aanstaande fusies, maar ze konden ook hun waardering geven over de huidige omroepen. De NOS is de grote winnaar met een waardering van 7.8. Het is opvallend, dat de NOS door deelnemers jonger dan 35 jaar beduidend hoger wordt gewaardeerd dan door deelnemers van 65+ (8.5 t.o.v. 7.0)

Verliezers
Nieuwkomers Powned en Wakker Nederland zijn de grote verliezers. Ze krijgen een dikke onvoldoende (4.2) Alleen ZVK (Zendtijd voor kerken) en de OHM staan in de ranking nog lager (4,1 en 4.0). In totaal krijgen 8 omroepen een onvoldoende (5,3 of lager), behalve POWNED, WNL, ZVK en OHM zijn dat HUMAN, RKK, JOODSE OMROEP en BOS. Van de grote ledengebonden omroepen heeft de TROS de laagste waardering (5.7).

Top
In de top van meest gewaardeerde omroepen vinden we naast NOS op nummer 1 (7., de VPRO (7.4) op de 2e plaats. Op 3 staat de NTR (7.0). Er is een gedeelde vierde plaats voor KRO en VARA (ieder 6. 5e plaats NCRV en EO (6.2), 6 MAX en AVRO (6.1), 7 BNN (5.9), 8 IKON en TROS (5.7), 9 HUMAN (5.3), 10 RKK (5.2), 11 JOODSE OMROEP en BOS (4.3), 12 WNL en POWNED (4.2), 13 ZVK (4.1), 14 OHM (4.0).

Welke fusiecombinaties hebben steun?
De deelnemers hebben een duidelijke mening over een mogelijke combinatie van omroepen. Ze konden spontaan hun samenwerkingsvoorkeur opgeven.

Hieronder een antwoord op de volgende vraag: stel dat er daadwerkelijk fusies tussen omroepen nodig zijn om het publieke bestel levensvatbaar te houden. Welke omroepcombinaties lijken u dan zelf geschikt? (spontaan genoemd, men kon maximaal 10 combinaties noemen)

NOS-NTR 33%
VARA-VPRO 17%
AVRO-TROS 14%
NN-VARA-VPRO 13%
KRO-NCRV-EO 13%
KRO-NCRV 12%
POWNED-WNL 12%
AVRO-TROS-MAX 11%
BNN-POWNED 10%
BNN-VARA 8%
AVRO-TROS-MAX-WNL 7%
KRO-NCRV-IKON-RKK 7%
NOS apart 7%
TROS-MAX-WNL 6%
TROS-MAX 5%
EO-NCRV 5%
POWNED-WNL-BNN 5%

Dit zijn de combinaties die (spontaan) het meest worden genoemd:
NOS-NTR
VARA-VPRO-BNN
AVRO-TROS-MAX-WNL
KRO-NCRV-EO
POWNED-WNL-BNN

Wat vindt men van de combinaties, zoals ze de afgelopen weken in de publiciteit worden genoemd?
NOS-NTR: 87% vindt dit een geschikte of redelijk geschikte combinatie.
KRO-RKK-NCRV-IKON: 87%
BOS-HUMAN-OHM-JOODSE OMROEP-ZVK: 70%
TROS-MAX-WNL: 79%
VARA-BNN: 68%
AVRO-VPRO: 27%
EO zelfstandig: 21%
POWNED zelfstandig: 10%

De combinatie KRO-NCRV heeft de steun van 69%, ook een meerderheid noemt de combinatie AVRO-TROS (59%). 57% van de respondenten vindt de combinatie VARA-VPRO een logische.

De AVRO zal moeite krijgen met het verdedigen van de uitgezette koers. 54% van de respondenten ziet de combinatie AVRO-VPRO niet zitten. 21% krijgt geen warme gevoelens bij het idee dat VARA en BNN zouden gaan fuseren.

POWNED en EO als zelfstandige organisaties zien de deelnemers aan het onderzoek niet zitten. Respectievelijk 71% en 56% vinden dat deze clubs als zelfstandige clubs niet moeten voortbestaan.

Argumenten
Belangrijkste argumenten van voorstanders van fusering:
- er is teveel versnippering/er zijn teveel omroepen
- er is te weinig onderscheid
- het heeft een besparing van overhead tot gevolg
- mensen kijken naar programma’s niet naar omroepen
- het bestaansrecht van al de verschillende omroepen (verzuiling) is achterhaald, men maakt veelal dezelfde programma’s
- fusering zou kunnen leiden tot kwalitatief betere programma’s.

Belangrijkste argument van de tegenstanders:
- de eigenheid en diversiteit verdwijnt bij fusering.

Het merendeel van deelnemers vindt de fusies tussen omroepen een goed idee. Maar respondenten die bij de publieke omroep werken of hebben gewerkt, zijn minder positief dan medewerkers die (ook) bij de commerciele zenders werken (of hebben gewerkt): 3.9 t.o.v. 4.3 op een schaal van 5.

343 respondenten
De tweede omroepenquête is uitgevoerd door Right Marktonderzoek in opdracht van mijnpubliekeomroep.nl. Doelstelling was een inzicht krijgen in de mening rondom de fusieplannen bij de publieke omroep. De doelgroep bestaat uit mensen die persoonlijk of beroepshalve geïnteresseerd zijn. Aan het onderzoek deden 343 respondenten mee, de helft werd benaderd, de andere helft meldde zich spontaan.

De deelnemers waren werkzaam in de media (publiek, commercieel, lokaal, geschreven media, marketing, productiebedrijven) of in het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Globaal 2/3 deel heeft een media-achtergrond, 1/3 heeft dat niet. Alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd. Tussen de leeftijdsgroepen bestaan geen opvallende verschillen in beantwoording. [Mijnpubliekeomroep/Radio.NL]