NOS bouwt professioneel 'YouTube' voor omroepen

De NOS heeft een digitaal platform ontwikkeld om nieuwsmateriaal makkelijker uit te wisselen. Nu is het nog alleen voor de landelijke en regionale publieke omroepen.

Via één koppeling op je bureaublad toegang krijgen tot een groot aanbod van nieuwsfragmenten dat op één en dezelfde locatie te bekijken én uit te wisselen is. Dat is sinds kort mogelijk met de NOS Media Cloud, een webgebaseerd systeem waarmee deelnemers onderling ruwe beeldfragmenten kunnen uitwisselen of ter beschikking kunnen stellen aan alle aangesloten partijen.

Straks ook extern
Op dit moment zijn dat nog alleen de regionale omroepen, de NCRV en Powned. In de toekomst zouden dat ook externe partijen kunnen zijn. “Iedereen werkt straks met eigen cloudsystemen”, zegt Ferry Kesselaar, manager technologie van de NOS tegen Webwereld. “Het ligt voor de hand dat we die aan elkaar gaan knopen.”

Het systeem, dat met een inlog toegankelijk is vanaf iedere plek met een internetverbinding, heeft een overzichtelijke zoekfunctie en kent geen databeperking. Het toevoegen van nieuw materiaal is mogelijk via een automatische upload en alle fragmenten blijven een maand beschikbaar.

Heeft zich al bewezen
De Media Cloud is een grote stap voorwaarts in efficiëntie en gebruiksgemak ten opzichte van eerdere systemen, benadrukt Kesselaar. Voorheen was het voor omroepen wel mogelijk om het materiaal online te bestellen, maar niet om het online te bekijken. Nu kan dat dus wel, wat tijd en geld scheelt. De ontwikkel- en beheerkosten van de Media Cloud zijn sowieso laag in vergelijking met voorgaande systemen.

Het systeem heeft tijdens de afgelopen Provinciale Statenverkiezing zijn diensten al succesvol bewezen. Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omroepen die zijn aangesloten bij de European Broadcast Union (EBU), de organisatie die al sinds de jaren vijftig beeldmateriaal uitwisselt tussen de publieke omroepen in Europa. Kesselaar verwacht dat de EBU binnenkort zal aansluiten.

Ruwe opnamen
De digitaliseringsstappen van de NOS zijn al in 2006 gebundeld tot het project CYBERNOS. De doelstellingen van de eerste fase van dat project waren onder meer het verhogen van de productiesnelheid, het verbeteren van de (technische) kwaliteit van de output, de integratie van mogelijkheden voor nieuwe media binnen het multimediale werkproces, en tegelijk ook een kostenreductie.

De integratie van nieuwe mediamogelijkheden is, zo zegt Kesselaar, met horten en stoten gegaan. Maar de volgende fas, CYBERNOS 2.0, moet echte crossmediale beelduitwisseling mogelijk maken. Nu is het opgeslagen materiaal vooral in uitzendkwaliteit MXF beschikbaar. Straks moet het volgens Kesselaar allemaal een stuk makkelijker worden om ruwe opnamen ook voor andere doeleinden te gebruiken.

BBC loopt voorop
Buiten de NOS is het vooral de BBC die in Europa bezig is met een eigen cloudsysteem. De Britse staatsomroep wil met dat systeem, genaamd FABRIC, zijn complete archief ook ter beschikking stellen aan derden. Dat gebeurt via glasvezel en is ook voor productiemaatschappijen, die op hun beurt weer materiaal kunnen aanleveren. De leiding over dit project is in handen van de voormalige Nederlandse tv regisseur Raymond le Gue.

Het BBC-beeldmateriaal zal worden gekoppeld aan alle gescande nummers van de omroepgids Radio Times. De aangesloten partijen kunnen zo makkelijker zien waar bepaalde uitzendingen over gaan.

De ambities van de NOS zijn nog niet zó vergaand. Kesselaar: “De Media Cloud is geen archiefsysteem. We willen het systeem de komende tijd eerst uitgebreid testen, met niet al te veel gebruikers. Geleidelijk aan zullen we de mogelijkheden uitbreiden.”