3D Blu-ray scoort hoogst qua betrokkenheid bij film3D Blu-ray geeft een entertainmentervaring die mensen meer bij films betrekt dan bij een standaard Blu-ray Disc of DVD, blijkt uit neurologisch onderzoek. De onderzoekers van Mindlab International hebben de aandacht, emotie en betrokkenheid van mensen getest bij het kijken van films die op verschillende dragers voor home entertainment staan. Uit het onderzoek blijkt dat films op 3D Blu-ray Disc het hoogste scoren op aandacht, emotie en betrokkenheid. 3D Blu-ray wordt op de voet gevolgd door de gewone Blu-ray Disc. Mensen voelen zich het minst betrokken bij films op DVD.

Naast deze onderzoeksresultaten zijn ook de laatste Europese verkoopcijfers bekend gemaakt. Het marktonderzoeksbureau Futuresource Consulting berekende dat in 2010 45 miljoen films op Blu-ray Discs zijn verkocht. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2009. Ook in de Benelux was een verkoopverdubbeling zichtbaar. Nu met 3D Blu-ray steeds vaker thuis van 3D films uit de bioscoop kan worden genoten, verwacht de marktonderzoeker dat de populariteit van Blu-ray in 2011 verder toeneemt.

In het najaar van 2010 heeft Mindlab International in opdracht van de Blu-ray Disc Association de neurologische studie uitgevoerd op het Sussex Innovation Centre in Groot Brittannië. Voor het onderzoek zijn de deelnemers gekoppeld aan apparatuur die hun hartslag, geleidingsvermogen van de huid (EDA) en de hersenactiviteit (EEG) opneemt, terwijl zij filmclips en trailers bekeken in het 3D Blu-ray, Blu-ray en DVD format. Telkens werden de clips van drie films in willekeurige volgorde getoond.

Aandacht

Uit de vergelijking van de aandachtniveaus voor de drie formats blijkt dat de deelnemers gemiddeld 12% meer oplettend waren bij het kijken naar 3D Blu-ray dan bij Blu-ray én 17% meer oplettend bij Blu-ray Disc dan bij een standaard DVD. Bij de vergelijking van 3D Blu-ray met DVD schiet het aandachtsniveau met 29% omhoog.

Emotie

Ook de emotionele reactie van de deelnemers liet een significante stijging zien bij het kijken naar een film op Blu-ray Disc vergeleken met DVD. Bij de vergelijking van 3D Blu-ray met DVD was de emotionele reactie 8% heftiger.

Betrokkenheid

Uit de meting van de betrokkenheid blijkt dat de respondenten 7% meer betrokken waren bij de film op 3D Blu-ray dan bij dezelfde film op Blu-ray Disc en 12% meer betrokken bij Blu-ray Disc dan bij DVD. Bij de vergelijking van 3D Blu-ray met DVD was de betrokkenheid zelfs 18% groter.

“Deze studie laat zien dat Blu-ray niet alleen vanuit technologisch oogpunt een grote stap voorwaarts is,” vertelt Danielle Tamis, woordvoerder van de Stichting Blu-ray Disc Promotie Benelux. “Blu-ray geeft ook een kijkervaring die méér losmaakt bij mensen. Als je naar een film op Blu-ray kijkt, voel je de emotie, drama en spanning beter. En wanneer je daar 3D aan toevoegt, beleef je de film nóg intenser.”

Duncan Smith, Managing Director van Mindlab International, geeft een wetenschappelijke toelichting op de uitkomsten. “Het onderzoek toont aan hoe een formatverbetering de kijker beïnvloedt op zowel bewust als onbewust niveau. Door het scherpere contrast van Blu-ray kunnen de hersenen beter verwerken wat zij zien, omdat de hersenen minder moeite hoeven te doen zich op de beelden te focussen. De 3D Blu-ray technologie verhoogt de emotie en de betrokkenheid van de kijker als geen ander. De extra oog- en hoofdbewegingen van de respondenten tijdens het kijken naar filmclips en trailers op 3D Blu-ray onderstrepen dit.”

Dr. David Lewis-Hodgson, Chairman en Research Director van Mindlab International, voegt daaraan toe: “Psychologisch onderzoek naar waarnemingen suggereert dat de hersenen de voorkeur geven aan 3D beelden. De hersenen interpreteren 2D beelden als 3D beelden zodra dat mogelijk is. Dit is vanuit evolutionair perspectief logisch, omdat we de echte wereld in 3D zien. 2D beelden in drukwerk of op een scherm bestaan nog niet zo lang. Nu er steeds meer bewijs komt dat mensen visuele informatie zelf in 3D omzetten, kunnen we concluderen dat de huidige 3D beelden prettiger zijn voor ons visuele systeem dan de traditionele 2D beelden.”

Bron: Stichting Blu-ray Disc Promotie Benelux