Klacht tegen de Publieke Omroep bij de NMa


Platform Makers, waarbij FNV KIEM is aangesloten, heeft een klacht ingediend tegen de PO bij de NMa. Componisten en tekstschrijvers die voor de publieke omroep liedjes, tunes of jingles schrijven zijn sinds 2008 verplicht hun auteursrechten onder te brengen bij uitgeverij Crossmexx. Die uitgeverij houdt meer gelden in dan toegestaan en redelijk is.

Kabinet kan niet optreden
Naar aanleiding van diverse kamervragen liet het nieuwe kabinet op verschillende momenten weten deze gang van zaken "onwenselijk" te vinden, maar er niet tegen te kunnen optreden. Of de publieke omroep misbruik maakt van haar machtspositie is volgens de minister aan de NMa om te bepalen.

Platform Makers, het samenwerkingsverband van beroepsorganisaties en vakbonden voor auteurs en uitvoerend kunstenaars, diende daarom half mei een klacht tegen de publieke omroep in bij de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit).

Machtspositie
Dat de publieke omroepen een machtspositie hebben staat vast: de NPO beslaat een zeer groot gedeelte van de mediamarkt en is daarbinnen een zeer grote opdrachtgever en heeft binnen de totale muziekmarkt een leidende rol. De publieke omroep verkeert immers als opdrachtgever in de uitzonderlijke positie dat zij in staat is zelf te bepalen hoeveel "airplay" een muziekwerk gedurende een bepaalde periode zal krijgen. Aangezien airplay voor de gehele Nederlandse muziekmarkt een grote bepalende factor is voor succes vergroot dit de al aanzienlijke machtspositie van de omroep.

Onredelijke leveringsvoorwaarden
Door deze positie is de omroep in staat onredelijke leveringsvoorwaarden op te leggen. In het geval van muziekauteurs legt de publieke omroep veel verdergaande voorwaarden op dan in de muziekmarkt gebruikelijk zijn en als redelijk kunnen worden beschouwd.

Auteursrecht
Staatssecretaris Teeven is bezig met een voorstel tot (mogelijke) wijziging van het auteursrecht. In het dossier Auteursrecht heeft de staatssecretaris Teeven enige tijd geleden zijn speerpuntennotitie naar de Tweede Kamer gestuurd (speerpuntenbrief). Kamerleden hebben eerst, en voorafgaand aan een mondelinge behandeling, de gelegenheid gekregen om schriftelijke vragen te stellen. [Radio.NL]