Wereldomroep presenteert nieuwe koers

De Wereldomroep publiceert vandaag zijn nieuwe koers ‘Free speech, Dutch values’, waarmee de internationale omroep van Nederland vooruit loopt op besluitvorming door het kabinet. Kerntaak wordt het wereldwijd informatie bieden aan mensen in landen waar persvrijheid niet vanzelfsprekend is.

Daarnaast fungeert de Wereldomroep als internationaal journalistiek visitekaartje van Nederland. De Nederlandstalige activiteiten worden sterk afgebouwd tot 'crisiszender' bij calamiteiten en specifieke informatie voor expats.

De Wereldomroep verwacht half juni een gedetailleerde uitwerking van het regeerakkoord, waarin staat dat "de Wereldomroep zich richt op zijn kerntaken waaronder het vrije woord en dat de financiering wordt ondergebracht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken."

Algemeen directeur Jan Hoek: "Dit is een logische stap. Veel van onze activiteiten sluiten naadloos aan op het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals het bevorderen van persvrijheid (Free speech) en het uitdragen van Nederlandse waarden (Dutch values). Daarmee is de Wereldomroep een belangrijk journalistiek visitekaartje voor Nederland als handelsnatie en als voorvechter van een internationale rechtsorde."

Uit recent onderzoek blijkt dat minder dan 30% van de wereldbevolking toegang heeft tot internet, en een deel daarvan is niet vrij. "Het grootste deel van ons publiek bereiken wij via lokale mediaorganisaties, die content van de Wereldomroep overnemen. Zo bereikt de Wereldomroep tientallen miljoenen mensen in hun eigen taal, met hun eigen informatiebehoefte," zegt Jan Hoek. Extern onderzoek heeft bevestigd dat nieuwe technologische ontwikkelingen de Wereldomroep niet overbodig maken, maar juist extra kansen bieden om een verschil te maken.

10 miljoen bezuinigingen
Jan Hoek verwacht dat een bezuinigingstaakstelling waarschijnlijk onderdeel zal zijn van de uitwerking van de regering. "Met deze koers zijn wij daar klaar voor, want ook wij moeten, net als de rest van de publieke omroep, een bijdrage leveren aan de benodigde bezuinigingen. Dat is zwaar, maar met deze nieuwe koers dragen wij proportioneel bij. We verlagen ons budget van 46 miljoen euro naar 36 miljoen euro, oftewel met 22%."

De budgetverlaging wordt gerealiseerd door de afbouw van de Nederlandse activiteiten en van korte golfuitzendingen (onder meer door het sluiten van twee zendstations op Bonaire en Madagascar). "Als gevolg daarvan vervallen naar alle waarschijnlijkheid zo'n 100 arbeidsplaatsen in Hilversum en bij de zendstations."

Nederlandstalige activiteiten
Binnen de nieuwe koers beperkt de Wereldomroep de Nederlandstalige activiteiten tot specifieke informatie voor expats en de functie van 'calamiteitenzender'. Dit betekent dat de omroep in de toekomst stopt met de Nederlandstalige programma’s voor vakantiegangers, vrachtwagenchauffeurs en zeevarenden. Jan Hoek: "Dit is zeer pijnlijk voor zowel ons publiek, als voor tientallen collega’s die met hart en ziel deze programma’s maken."

De Wereldomroep blijft service-informatie bieden aan Nederlandse expats. “Expats hebben veel behoefte aan specifieke informatie over thema’s als verkiezingen, sociale zekerheid en pensioenen. Informatie die nergens anders gebundeld beschikbaar is." [Radio.NL]