Grootste vernieuwing ooit voor NU.nl

NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland, heeft dinsdag een nieuwe website gelanceerd. Het is de eerste keer dat de site op deze schaal is vernieuwd. Dat heeft uitgeverij Sanoma dinsdag laten weten. De belangrijkste verandering is dat er meer ruimte is voor content. Het nieuwe NU.nl is breder en het lettertype is groter. “Pc- en laptopschermen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk groter geworden en NU.nl groeit daarin mee“, zegt hoofdredacteur Laurens Verhagen.

Verhagen spreekt van een belangrijke verandering. “NU.nl is nooit op deze schaal vernieuwd. De oude site voldeed nog goed, we zaten niet met de handen in het haar. Dat zien we ook aan de bezoekersaantallen, we blijven groeien. We zitten nu op de 5,5 miljoen unieke bezoekers per maand. Maar toch wilden we zoals op elk platform de beste gebruikservaring bieden.”

Ondanks het nieuwe design lijkt de nieuwe site in veel opzichten op de oude versie. Verhagen: “Onze kracht ligt in de herkenbaarheid en de overzichtelijkheid. Als marktleider kunnen we het ons niet permitteren de hele boel om te gooien. En dat hebben we goed vast weten te houden.”

De miljoenen bezoekers hebben hun mening inmiddels laten horen. “De eerste reacties zijn overwegend positief, we zijn inmiddels het trending topic op Twitter“, zegt uitgever Sander Stallinga.