My Local = Tv cabo full HD + Local D+ Nagra3 Full
My Server = PC Ubuntu
CCcam = CCcam 2.1.3
Cards em Hop 1 =3
Cards em Hop 2 =2
Cards em Hop 3 =

Search Local DSTV Multichoice 36E full