سلام دوستان

سایت جدید آی کلاس با ساپورت سه زبان انگلیسی و عربی و فارسی راه اندازی شده است
در چند سایت فارسی وعربی نیز اطلاع رسانی شده من خودم از طریق یکی از سایت های عربی مطلع شدم

www.iclasscenter.com
www.iclasscenter.net

پاینده ایران و ایرانی