Publieke Omroep wil meer geld voor programmagegevens


De Publieke Omroep wil meer geld voor het verkopen van programmagegevens aan commerciële partijen. De gegevens, die nodig zijn voor het uitgeven van een tv-gids, moeten volgens het kabinet over de toonbank voor 1,95 cent per verkochte editie. De NPO, die eerder 14 cent per editie eiste, vindt dat veel te weinig. “Het zijn dumpprijzen. Twee cent is peanuts op een verkoopprijs van een nieuwe omroepgids van pakweg anderhalve euro“, zegt Ronald Vecht, hoofd Juridi- sche Zaken bij de NPO.

De voorgestelde ‘vrijgave’ van programmagegevens is onteigening waarvoor volgens Europese regels een redelijke vergoeding moet worden gegeven, stelt Vecht. Twee cent vindt hij geen redelijke vergoeding. “Het Commissariaat voor de Media stelt dat de vrijgave van de programmagegevens tot maar liefst 18 miljoen euro schade kan leiden bij de omroepen: geld dat niet meer aan programma’s kan worden besteed. Er dreigt dus nog een dakje op de bezuinigingen bij de Publieke Omroep.”

Tot nu toe vinden marktpartijen de prijs die de Publieke Omroep voor haar gegevens vraagt te duur, en daar wil het kabinet nu verandering in brengen. “Maar niemand lijkt zich nog bezig te houden met de vraag waarom deze gegevens überhaupt weggegeven moeten worden aan commerciële uitgevers, waar ze nu voor betalen. Kan niet iedereen dagelijks zien wat er op tv komt? In de krant, online, via de digitale programmagids of in de omroepgids?”

“Het kabinet wil betekenisvol lidmaatschap bij publieke omroepen, maar ontneemt hen een bij uitstek geschikt instrument“, besluit hij.