Results 1 to 2 of 2

Thread: ogólne zasady programowania - porady i informacjie innych userow

 1. #1

  ogólne zasady programowania - porady i informacjie innych userow

  Jeżeli ktoś wie i był by taki urzejmy wskazac jakieś źrudła dotyczące łamania "nano" jak i jakich kolwiek innych wskazówek dotyczących łamania kluczy szyfujących to to jet własnie temat rozwijający myśl ogulno dostępnej informacji i edukacji która jest niezbędna a dzięki temu mogła by rozwijać się znacznie szybciej.

 2. #2
  New Member
  Join Date
  10-02-2006
  Posts
  1
  Uploads
  8

  Re: ogólne zasady programowania - porady i informacjie innych userow

  Podstawa to poznac podstawy mozna znalesc w necie
  przykladowo

  http://www.bezpieczenstwoit.pl/Kryptografia.html

  pozniej troszke matematyki logiki wlasnej inwencji
  no i podstawa "szczescia" ale im wiecej wiesz tym wiecej masz szczescia


  Moze inne obiasnienie znalezione w sieci dotyczace nagra2
  ale do zrozumienia potrzebne podstawy

  ======================================FAQ NagraVision2=====================================

  Używane klucze dla IDEA-Algo s� różne dla różnych funkcji. IDEA jest używana dla dekrypcji i szyforwania, dla podpisywania, jak i dla RNG dla tworzenia nowego klucza tzw. Sessionkey (CAMKey). Dla dekrypcji i podpisania klucza DT8 używa się BOXKEY+rozszerzony IRD ID... Dla podpisania pierwszych 0x20 bajtów plain CMD2B używa się 16 bajtowego klucza, który jest tworzony bezpo�rednio po dekrypcji klucza DT8. Dla podpisania kolejnych 0x20 bajtów używa się skopiowany 8 bajt sygnatury (podpisu) pierwszych 0x20 bajtów. Dla dekrypcji CW's w CMD1C używa się przyjęty CAMKey, który jest tworzony od pierwszego i drugiego podpisu(sygnatury) plain CMD2B.
  Wymiana kluczy:
  1.Wkrótce po resecie IRD pyta o klucz DT08 z CAM-u. IRD jako pierwszy poddawany jest dekrypcji, potem pierwsze 64 bajty DT08 s� hashowane (RSA-512) używaj�c 16 bajtowego IDEA-key generowanego od BoxKey'a+rozszerzone IRD i porównywany z podpisem(sygnatur� DT08) [ostatnie 8bajtów DT08]
  2. IRD prosi o SessionKey z CAM-u używaj�c CMD2A. Te dane s� przypadkowe. To jest dekrypcja używaj�ca klucza DT08 (RSA-512) i prawdopodbnie niektóre stosunkowo małe s� przedstawione (3 albo 65265 itd.) pierwsze 10h bajtów s� zastępowane przypadkowymi danymi.
  3. IRD RSA-512 szyfruje przypadkowe dane i posyła do CAM-u przez CMD2B.
  4. Dane 2A rozbijane s� na dwie 32 bajtowe połówki. Pierwsza połówka jest podpisywana używaj�c IDEA-key od ostatniej dekrypcji. Druga połówka jest podpisywana używaj�c podpisu pierwszej połówki (powtarzany dwukrotnie) jak klucz IDEA.Dwa 8 bajtowe podpisy(sygnatury) tworz� SessionKey dla IRD-CAM....co� w rodzaju posyłania CW's.
  SessionKey nie jest wysyłany bezpo�rednio do karty.
  SessionKey jest tworzony od dwóch obliczanych 8 bajtowych sygnatur(podpisów) odszyfrowanych CMD2B. Karta wysyła odpowied� na CMD2B, RSA-zaszyfrowana wiadomo�ć z 0x40 bajtami przypadkowych danych, odbiorca robi dekrypcje tej wiadomo�ci, i zmienia 0x10 bajtów na nowe przypadkowe dane. Potem oblicza dwie sygnatury(podpisy) wiadomo�ci i używa te dwa 8 bajtowe bloki jako nowy SessionKey. Odbiornik RSA-szyfruje wiadomo�ć wysyła i wraca do karty jako CMD2B. Karta poznaje RSA-Key zawarty w DT8 i klucz, który jest generowany po dekrypcji DT8 (tzw.signature-key), może obliczać nowy SessionKey od CMD2B.
  Inv. IRD
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F........
  FF FE FD FC FB FA F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0........
  Jak działa IDEA Hash.
  Algorytm IDEA używa 16 bajtowego klucza, ale na wej/wyj ma 8 bajtów. Sygnatura algo używa IDEA do szyfrowania każdego bloku 8 bajtów wiadomo�ci i XORuje 8 bajtów wyj�ciowych w tej rundzie. Wynik jest kopiowany i używany jako nowy klucz do następnej rundy. Wynik ostatniej rundy jest to 8 bajtów sygnatury. Klucz z pierwszej rundy podpisuje DT8 jest to BK + exp IRD dla podpisania CMD2B Signature-Key, który jest tworzony pd BK + exp. IRD (z CMD12).
  Długie ECM-y
  Długie ECM-y
  Długie ECM-y s� obrabiane przez IDEA a nie jak ma to miejsce przy krótkich ECM przez RSA.
  Przykład ECM-a Dish Network 0101:
  ______________81 30 4F 07 4D 01 01 86 00 08 08 5B 12 3A 0A FE BC C7 91 7D 69 86 23 9B 98 E8 14 9E 4A 42 C4 1E B7 8B F2 EF FB 42 6F 6B B3 E2 FF F1 0C 74 3B 6A 02 1E 40 68 E5 2E BD C0 6D 24 2D F2 2E DD 16 F1 33 C9 7A E7 1F 4F E2 27 64 37 24 2C FC FC B8 69 40 C8

  Rozdzielamy to na bloki po 8 bajtów:

  085B123A0AFEBCC7 ..... Pierwszy blok lub podpis
  917D6986239B98E8 ..... blok 2o
  149E4A42C41EB78B ..... blok 3o
  F2EFFB426F6BB3E2 ..... blok 4o
  FFF10C743B6A021E ..... blok 5o
  4068E52EBDC06D24 ..... blok 6o
  2DF22EDD16F133C9 ..... blok 7o
  7AE71F4FE2276437 ..... blok 8o
  242CFCFCB86940C8 ..... blok 9o.. 72 bajty >> 576 wszystkich bitów danych do dekrypcji z RSA
  Pamiętajmy: RSA ma 64 bajty i 512 bitów.
  Długo�ć wiadomo�ci do dekrypcji: 64 bajty
  Krok 1: RSA 512 Bitów...
  "Czysta" wiadomo�ć
  M =
  085B123A0AFEBCC7917D6986239B98E8149E4A42C41EB78BF2 EFFB426F6BB3E2FFF10C743B6A021E
  4068E52EBDC06D242DF22EDD16F133C97AE71F
  4FE2276437
  Modulo ECM
  N =
  D91FB482F54C4535621D845F7EC4AB4DC9309DED26B5403084 8EB63968977529FE8FF18613276171
  E57BDA8A47AC993703CCE2A1CB071998ECCB32
  7EF63CCEA7
  Exponent
  E = 03
  Wynik RSA
  M ^ E mod N =
  ABC57CFA14C414A84C3EB1969F5F99936219B485E9B96A20C3 319563C80D13743CCDDEDF671BBEDC
  9C5D31EBA5BAE2604239C6E70729E9999171BD
  0FFE375FBA

  tzw.Byte flop
  404767EA2F0ED63E78BA18D44B0F3232267ECD8574ADA2CC8F D487D9F623AC17B480D2C6F9A23911
  5CEF023C44751BAB5E383DA2C3F0A000F93BE1
  CD48971A17


  Krok 2:
  Trzeci bajt wybranego klucza: 88 (10001000 postać binarna)
  Ostatni bajt wiadomo�ci....: 17 (00010111 Postać binarna)
  17 OR 80 = 97
  M =
  404767EA2F0ED63E78BA18D44B0F3232267ECD8574ADA2CC8F D487D9F623AC17B480D2C6F9A23911
  5CEF023C44751BAB5E383DA2C3F0A000F93BE1
  CD48971A97


  Krok 3: IDEACBC 9 bitów..
  IDEACBC Key: C3AE5716029ED0005F24B1E99CD3EADC
  Zaczynamy od ostatniego bloku, który poddajemy algorytmowi IDEA.Wynik XORowania z poprzedzaj�cym bajtem przed przej�ciem do pierwszego bajtu, który jest poddawany algo IDEA bez XORowania.


  Zaszyfrowany org ins z RSA Nuevo Bloque 1....>> 05 4E B9 B9 55 8E 49 4F
  404767EA2F0ED63E << Blok 1..... Nowy blok 2....>> EA FE 32 4F D3 58 37 33
  78BA18D44B0F3232 << Blok 2..... Nowy blok 3....>> 86 FF FD F0 FF 11 B6 80
  267ECD8574ADA2CC << Blok 3..... Nowy blok 4....>> 0F 35 77 57 25 42 0C 3D
  8FD487D9F623AC17 << Blok 4..... Nowy blok 5....>> 20 CB 4E 5A 5C 7F 8A 63
  B480D2C6F9A23911 << Blok 5..... Nowy blok 6....>> 5A 36 B8 C6 E1 48 80 68
  5CEF023C44751BAB << Blok 6..... Nowy blok 7....>> 17 79 AD 72 5D A2 34 30
  5E383DA2C3F0A000 << Blok 7..... Nowy blok 8....>> F4 63 0B 08 31 C2 0D 6B
  F93BE1CD48971A97 << Blok 8..... Nowy blok 9....>> 01 DE D9 5B D5 9B CB 00

  Zaszyfrowany org ins
  085B123A0AFEBCC7 ..... Pierwszy blok lub podpis
  917D6986239B98E8 ..... blok 2o
  149E4A42C41EB78B ..... blok 3o
  F2EFFB426F6BB3E2 ..... blok 4o
  FFF10C743B6A021E ..... blok 5o
  4068E52EBDC06D24 ..... blok 6o
  2DF22EDD16F133C9 ..... blok 7o
  7AE71F4FE2276437 ..... blok 8o
  242CFCFCB86940C8 ..... blok 9o; Ten blok jest używany do przygotowywania i startowania punktu


  IDEACBC..................: C3AE5716029ED0005F24B1E99CD3EADC
  block 9o............: 24 2C FC FC B8 69 40 C8 >> IDEACBC >> F8 E5 38 96 9D 0C D1 97
  F8E538969D0CD197 xor F93BE1CD48971A97 = 01 DE D9 5B D5 9B CB 00 --> Nowy blok 9o i końcowe DW nieparzyste 7 bajtów tylko


  IDEACBC..................: C3AE5716029ED0005F24B1E99CD3EADC
  blok 8o............: F93BE1CD48971A97 >> IDEACBC >> AA 5B 36 AA F2 32 AD 6B
  AA5B36AAF232AD6B xor 5E383DA2C3F0A000 = F4 63 0B 08 31 C2 0D 6B --> Nowy blok 8


  IDEACBC..................: C3AE5716029ED0005F24B1E99CD3EADC
  blok 7o............: 5E383DA2C3F0A000 >> IDEACBC >> 4B 96 AF 4E 19 D7 2F 9B
  4B96AF4E19D72F9B xor 5CEF023C44751BAB = 17 79 AD 72 5D A2 34 30 --> Nowy blok 7o


  IDEACBC..................: C3AE5716029ED0005F24B1E99CD3EADC
  blok 6o............: 5CEF023C44751BAB >> IDEACBC >> EE B6 6A 00 18 EA B9 79
  EEB66A0018EAB979 xor B480D2C6F9A23911 = 5A 36 B8 C6 E1 48 80 68 --> Nowy blok 6o


  IDEACBC..................: C3AE5716029ED0005F24B1E99CD3EADC
  blok 5o............: B480D2C6F9A23911 >> IDEACBC >> AF 1F C9 83 AA 5C 26 74
  AF1FC983AA5C2674 xor 8FD487D9F623AC17 = 20 CB 4E 5A 5C 7F 8A 63 --> Nowy blok 5o


  IDEACBC..................: C3AE5716029ED0005F24B1E99CD3EADC
  blok 4o............: 8FD487D9F623AC17 >> IDEACBC >> 29 4B BA D2 51 EF AE F1
  294BBAD251EFAEF1 xor 267ECD8574ADA2CC = 0F 35 77 57 25 42 0C 3D --> Nowy blok 4o


  IDEACBC..................: C3AE5716029ED0005F24B1E99CD3EADC
  blok 3o............: 267ECD8574ADA2CC >> IDEACBC >> FE 45 E5 24 B4 1E 84 B2
  FE45E524B41E84B2 xor 78BA18D44B0F3232 = 86 FF FD F0 FF 11 B6 80 --> Nowy blok 3o


  IDEACBC..................: C3AE5716029ED0005F24B1E99CD3EADC
  blok 2o............: 78BA18D44B0F3232 >> IDEACBC >> AA B9 55 A5 FC 56 E1 0D
  AAB955A5FC56E10D xor 404767EA2F0ED63E = EA FE 32 4F D3 58 37 33--> Nowy blok 2o
  Ostatni krok >> Inna metoda

  IDEACBC..................: C3AE5716029ED0005F24B1E99CD3EADC
  blok 1o............: 404767EA2F0ED63E >> IDEACBC >> 05 4E B9 B9 55 8E 49 4F --> Nowy blok 1o lub pre-signature

  Istnieje ta droga:
  Nowy blok 1o....>> 05 4E B9 B9 55 8E 49 4F
  Nowy blok 2o....>> EA FE 32 4F D3 58 37 33
  Nowy blok 3o....>> 86 FF FD F0 FF 11 B6 80
  Nowy blok 4o....>> 0F 35 77 57 25 42 0C 3D
  Nowy blok 5o....>> 20 CB 4E 5A 5C 7F 8A 63
  Nowy blok 6o....>> 5A 36 B8 C6 E1 48 80 68
  Nowy blok 7o....>> 17 79 AD 72 5D A2 34 30
  Nowy blok 8o....>> F4 63 0B 08 31 C2 0D 6B
  Nowy blok 9o....>> 01 DE D9 5B D5 9B CB 00


  Wynik najpierw wykonanego RSA
  05 4E B9 B9 55 8E 49 4F EA FE 32 4F D3 58 37 33 86 FF FD F0 FF 11 B6 80 0F 35 77 57 25 42 0C 3D 20 CB 4E 5A 5C 7F 8A 63
  5A 36 B8 C6 E1 48 80 68 17 79 AD 72 5D A2 34 30 F4 63 0B 08 31 C2 0D 6B 01 DE D9 5B D5 9B CB 00

  Krok 4: Drugie RSA 512 Bitowe. .

  Ważne: Używamy tylko 64 bajtów do modulacji RSA, inne bajty s� poza RSA.
  M =
  054EB9B9558E494FEAFE324FD358373386FFFDF0FF11B6800F 35775725420C3D20CB4E5A5C7F8A63
  5A36B8C6E14880681779AD725DA23430F4630B083
  1C20D6B
  N = ABC57CFA14C414A84C3EB1969F5F99936219B485E9B96A20C3 319563C80D13743CCDDEDF671BBEDC
  9C5D31EBA5BAE2604239C6E70729E9999171BD0FF
  E375FBA
  E = 03
  M ^ E mod N =
  46EC6BE4C45B9BD40101137E0EDB1080B002C01F350A080020 00000A0103B030310F03408000FF01
  137E0709080000ADD81009004E1B157E1399A04C11
  0900FA

  Do końcowego wyniku drugiego RSA dodawane jest 8 bajtów spoza i będ� cze�ci� nieparzystego DW.
  Wynik:
  M =
  46EC6BE4C45B9BD40101137E0EDB1080B002C01F350A080020 00000A0103B030310F03408000FF01
  137E0709080000ADD81009004E1B157E1399A04C11
  0900FA01DED95BD59BCB00
  46EC6BE4C45B9BD4
  0101137E0EDB1080
  B002C01F350A0800
  2000000A0103B030
  310F03408000FF01
  137E0709080000AD
  D81009004E1B157E
  1399A04C110900FA
  01DED95BD59BCB00
  XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxx
  100900
  4E1B157E1399A04C
  110900
  FA01DED95BD59BCB
  00
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  CMD $04 / RSP $84 / Entitlement Management Message (EMM)
  CMD $XX / RSP $ / PPV Entitlement Management Message
  CMD $XX / RSP $ / MECM key update
  CMD $07 / RSP $87 / Entitlement Control Message (ECM)
  CMD $12 / RSP $92 / Serial Number Request
  CMD $1C / RSP $9C / Control Word Request (video decrypt key request)
  CMD $15 / RSP $95 / Update status request
  CMD $22 / RSP $A2 / Data items available request
  CMD $22 / RSP $A2 / Data item request
  CMD $2A / RSP $AA / Request for callback encryption
  CMD $XX / RSP $ / Request for callback data
  CMD $XX / RSP $ / EEPROM data space available request
  CMD $XX / RSP $ / PPV buy write
  CMD $XX / RSP $ / PPV buy link
  CMD $XX / RSP $ / Read email
  CMD $XX / RSP $ / Delete email
  CMD $2B / RSP $AB / Get IRD command
  CMD $64 / RSP $E4 / Write IRD info
  CMD $XX / RSP $ / Anti-piracy message
  CMD $C0 / RSP $B0 / CAM status request
  CMD $C7 / RSP $B7 / Request for ID of updated data items
  CMD $C8 / RSP $B8 / Get Date/Hour command
  Obliczanie IDEA Key (thx to @Menthol)
  Gdy już mamy BoxKey oraz IRD możemy zacząć zabawe, przypomne, że dane te można wydobyć z tunera.
  IRD = R 00 5231 0594 CC
  BoxKey = 49 3F 6A 2B F5 D7 90 5E
  Teraz format: R 00 xxxx xxxx CC
  x - cyfry decymalne, które konwertujemy na postać hex decymalną, można zwykłym kalkulatorem Windows, oczywiście, odczytane dane
  np. z tunera Sagem (polsatowskiego) będą już w postaci hex decymalnej i nie trzeba z nimi nic robić.
  CC - Suma kontrolna, w naszym wypadku nie potrzebna
  Następnym elementem jest funkcja XOR - rozszerzenie IRD
  Nasz IRD w postaci hex decymalnej po konwersji = 03 1E 32 42, a więc:
  IRD ID XOR FF FF FF FF co daje nam w tym wypadku FC E1 CD BD, a więc całość wygląda następująco:
  Rozszerzony IRD: 03 1E 32 42 FC E1 CD BD
  Jak widać w powyższym przykładzie nasz IRD dodajemy z wynikiem z XORowania.
  Teraz nasz BoxKey dodajemy do Rozszerzonego IRD a więc:
  BoxKey = 49 3F 6A 2B F5 D7 90 5E
  Rozszerzony IRD (tzw. Exp. IRD) = 03 1E 32 42 FC E1 CD BD
  16 bajtowy IDEA Key = 49 3F 6A 2B F5 D7 90 5E 03 1E 32 42 FC E1 CD BD
  Prawda, że proste


  Milej literatury
  Z tego opisu mozna troszke zrozumiec co jest potrzebne jakie dane i jak mozna to zrobic
  oczywiscie moze to byc dokladnie to samo albo zupelnie inny algorytm
  to przyklad
  im wiecej takich przykladow tym szybciej zrozumiemy zasady

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •