Kijkers vinden dat Mart Smeets moet doorgaan tot 2014Mart Smeets doet op dit moment zijn laatste Tour de France. In 2012 moet hij gedwongen met pensioen hoewel hij zelf pas in 2014 had willen stoppen. Gesteund door een in opdracht van 50PLUS gedaan onderzoek van Maurice de Hond onder 2000 ondervraagden, waarvan bijna 70% vindt dat Mart Smeets tot 2014 moet kunnen doorgaan, vraagt de partij 50PLUS aan de NOS het gedwongen ontslag ongedaan te maken.

"Het is absurd en inconsequent dat in een tijd dat de politiek zich in grote meerderheid uitspreekt voor het verhogen van de pensioenleeftijd, een unieke presentator met zeer veel kennis en een ongekende ervaring, die zelf wil doorgaan, gedwongen wordt ontslag te nemen", aldus het 50PLUS Eerste Kamerlid Jan Nagel.

Jan Nagel herinnert de NOS er aan dat op hun website juist reclame gemaakt wordt met de slogan: De publieke omroep is van en voor iedereen. Tweederde van de kijkers vindt dat de NOS juist een voorbeeldfunctie heeft.

Kijkers positief over Mart Smeets
Een kleine minderheid van 20% is het er mee eens dat Mart Smeets op zijn 65e moet stoppen. Daartegenover vindt 69% dat Mart Smeets nog twee jaar door moet kunnen gaan. Opmerkelijk is dat dit percentage bij de vrouwen (74 %) hoger is dan bij de mannen (64%) en bij de jongeren ook hoger is dan bij de ouderen.

Omdat er in de media geschreven wordt over weerstanden die Mart Smeets bij het publiek zou oproepen, is ook gepeild hoe er over de presentator wordt gedacht. Een kleine minderheid (14%) is negatief, 67% is positief.

Opmerkelijk zijn ook de uitkomsten op twee vragen die in het algemeen zijn gesteld. 94% vindt dat de mensen op hun 65e zelf moeten kunnen bepalen of zij nog enkele jaren willen doorwerken en niet gedwongen met ontslag moeten gaan. De in het pensioenakkoord opgenomen bepaling dat de pensioenleeftijd in de toekomst naar 66 en 67 jaar wordt verhoogd, krijgt de steun van 46%. Een iets grotere groep 49% is tegen. [RadioWereld.NL]