dr-allrussian-e-satadisk backup.2
Bu Backup'u Barryallen le /media/hdd/MB_Images/ kurulacak.
(USB veya e-satadiske)(backup)kesinlikle cihaza kurmaya çalışmayın.
orjinal cihazda kurulmuş güncel eklentiler mevcutdur.


DOWNLOAD