Gestolen pc opsporen via internet


Sinds kort biedt internetonderzoeksplatform Nuria een extra functie, die het in bepaalde gevallen mogelijk maakt om een gestolen pc of laptop op te sporen. Dit gebeurt door het ip-adres te achterhalen waarmee de dief online komt als hij of zij de computer verbindt met het internet.

Sinds 2003 kunnen internetters met Nuria de kwaliteit van hun internetverbinding meten. Hierbij worden metingen van de eigen verbinding afgezet tegen de gegevens van andere gebruikers (het zogenaamde benchmarken), zodat gebruikers niet alleen weten hoe snel hun eigen verbinding is, maar ook hoe snel de verbindingen van anderen met dezelfde of andere abonnementen zijn.

Bij het installeren van Nuria wordt er door de server een unieke identifier aangemaakt: een 10-cijferig correspondentienummer. Dit nummer kan de gebruiker bij zijn administratie bewaren of hij kan een mailadres opgeven; Nuria bewaart het nummer van de klant en kan dat doorgeven via het opgegeven mailadres.

Gestolen pc online? Alarm!
Wanneer de computer of laptop wordt gestolen, geeft de gebruiker via de Nuria-site het correspondentienummer of mailadres door, met het tijdstip waarop de computer ontvreemd is. De beheerders van Nuria zetten dan een alarm op het correspondentienummer. Zodra dit nummer zich aanmeldt (binnen enkele seconden nadat de computer ergens online komt) geven zij het ip-adres en tijdstip zo spoedig mogelijk door aan de eigenaar. Deze kan dan met de informatie aangifte doen bij de politie.

Vervolgens kan de politie bij de provider gegevens van de internetabonnee opvragen. Op die manier wordt de nieuwe verblijfplaats van de gestolen apparatuur bekend.