Leden Veronica konden Kink FM niet redden

De commerciŽle zender Kink FM trekt op 1 oktober de stekker eruit. De leden van Veronica, aangesloten bij de actiegroep RedKink, konden de landelijke zender niet meer redden. En daarmee heeft de Vereniging Veronica het radiohart uit Veronica gerukt. De zender houdt vanaf 1 oktober 2011 op te bestaan.

Iniatiefnemer David de Jong van actiegroep RedKink: "De vergadering is voorbij. De opkomst was niet heel hoog, maar met argumenten en steun van diegenen die gekomen zijn naar de vergadering is in ieder geval een duidelijk punt gemaakt op inhoud. Helaas was er een wat formalistische opstelling aan de kant van het Verenigingsbestuur.

Het was gelukkig mogelijk om uiteindelijk de motie aan het einde in haar geheel voor te lezen en te bezien hoeveel steun daarvoor bestond. Doordat vereniging Veronica een dusdanige afgeschermde getrapte structuur heeft, hebben leden daar weinig invloed in. Hoe het ook zij, deze actie was an sich de moeite waard om te strijden voor Kink FM en er brede aandacht voor te vragen. Dat is gelukt.

Helaas is Kink FM niet gered; die keuze binnen Vereniging Veronica is maatschappelijk anders genomen.

Dit ondanks een vrij hoog vermogen en andere activiteiten die voortgang vinden, terwijl onduidelijk is hoe de preciese bedragen exact liggen en hoe die afwegingen genomen zijn. Jammer is dat daarover geen helderheid is. Hoe het ook zij, Kink FM heeft 16 jaar bestaan en het was de moeite waard om deze actie te hebben opgezet. Dank voor de steun. Kink FM, haar oprichters en diegenen die de afgelopen jaren met ziel en zaligheid het station hebben gemaakt en beluisterd, verdienen dat."

V-Ventures trekt op 1 oktober 2011 na 16 jaar de stekker uit Kink FM. Dit kondigde Guido van Nispen van V-Ventures in juni aan. Het bedrijf zou geen geld meer over hebben om het station overeind te houden.[RadioWereld.NL]