Тук може да сигналиризирате за некоректни продавачи или купувачи. На продавачите ще им бъде отнемано правото да публикуват нови обяви, купувачите ще са за сведение на останалите (ако някой от описаните се свърже с вас за покупка най-добре не му продавайте). Като име споменавайте само никове.
Коментарите в темата са забранени при подаване на неверна информация пишете ми лично.

Примерен коментар:


Относно обява номер 1
Продавача "ivan kolev" е сложил невярни снимки, закупената от мен стока е в лошо състояние