Glaskabeltrekkers veroorzaken water- en gaslekken

De aanleg van glasvezel gebeurt te gehaast waardoor andere leidingen worden beschadigd. De kabeltrekkers blijken kaarten niet goed en zelfs niet te gebruiken.

De werkzaamheden voor het graven en 'inschieten' van glasvezellijnen vinden niet zorgvuldig plaats, concludeert het Agentschap Telecom. Die toezichthouder heeft onderzoek ingesteld na klachten van meerdere gemeenten en van diverse beheerders van water- en gasleidingen.
Onder woonwijken

Amsterdam loopt voorop: daar zijn vorig jaar 1593 meldingen geweest van schade door kabeltrekkers. Nummer twee is Rotterdam met 834 gevallen. Mediastad Hilversum staat op de derde plaats met 523 meldingen van leidingschade. Daarna volgen Arnhem (397), Utrecht (345), Enschede (337), Dordrecht (327) en Wijchen (326). Niet alle schade is veroorzaakt door de aanleg van glasvezel, nuanceert het Agentschap in het rapport (PDF). Lekken komen wel steeds vaker voor door glaswerkzaamheden.

"Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk worden vele kilometers sleuf gegraven. Vaak in bestaande woonwijken waar veel ondergrondse infrastructuur aanwezig is. Zorgvuldigheid is dus van groot belang!", meld het Agentschap Telecom. Die instantie van het ministerie van Economische Zaken heeft diverse misstanden geconstateerd.
Kaarten genegeerd

Zo blijken de kabeltrekkers het beschikbare kaartmateriaal over al liggende leidingen niet goed te gebruiken. "Op meerdere plekken is geconstateerd dat de tekening niet is gebruikt." Verder blijken er fouten te zijn in het onderzoek naar de ligging van bestaande kabels en leidingen. Dat gebeurt niet volgens de daarvoor geldende richtlijn (CROW 250).

Positieve bevinding is dat de kabeltrekkers wel de zogeheten Klic-meldingen (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) gebruiken. Dat is informatie over reeds aanwezige kabels en leidingen, zoals opgenomen in het kadaster. Daarmee wordt een link gelegd tussen enerzijds de netwerkbeheerders en anderzijds de graafbedrijven en kabeltrekkers.
Gaslekgevaar

Toch is dat voldoende om beschadigingen te voorkomen. In de praktijk blijkt dat de aannemers die glasvezelkabels trekken vanwege tijdwinst te veel risico's nemen. Water- en gasleidingen worden beschadigd, wat niet alleen overlast veroorzaakt maar ook een gevaar vormt. Naast de reparatiekosten voor de beheerders zijn er ook nog de kosten voor het uitrukken van brandweer en politie, meldt de Volkskrant.