Stichting Reclame Code maakt klagen makkelijker


De Stichting Reclame Code (SRC) heeft de website checksrc.nl gelanceerd. Hier kan de reclamemaker stapsgewijs nagaan of zijn concept reclame-uiting voldoet aan de regels van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Op deze website is nu ook uitgebreide informatie te vinden over een onderwerp waar RCC veel mee te maken heeft: Wanneer is sprake van (on)eerlijke reclame?

Klachten
Verreweg het grootste aantal klachten dat de RCC ontvangt, is afkomstig van consumenten die vinden dat zij door een reclame onjuist zijn voorgelicht, waardoor zij zich misleid voelen. Dergelijke klachten vallen onder het begrip oneerlijke reclame.

Om adverteerders een helpende hand te bieden bij het maken van eerlijke reclame, is een aparte Check (stap 3) ontwikkeld. De Check “Oneerlijke Reclame” geeft een adverteerder via een keuzemenu snel een duidelijk inzicht in de belangrijkste eisen die worden gesteld aan een reclame-uiting om ervoor te zorgen deze eerlijk is.

Zo kan men bijvoorbeeld lezen wanneer het woord “gratis” wel of niet gebruikt mag worden en waar men op moet letten bij een aanbieding met een beperkte voorraad (lokkertje).

Wanneer een reclamemaker de reclameregels uit de NRC heeft gelezen, de uitsprakendatabase en Check SRC! heeft geraadpleegd, maar toch nog met concrete vragen zit omtrent zijn concept reclame-uiting, kan hij pre-copy advies aanvragen bij de afdeling Monitoring & Compliance. In dialoog met de afdeling Monitoring & Compliance wordt met de adverteerder besproken op welke punten de reclame-uiting mogelijk strijd met de NRC oplevert. Een advies zal vooral praktisch zijn. Aan het verlenen van pre-copy advies zijn kosten verbonden. [RadioWereld.NL]