Упътването е написано от колегата Devnull на който безкрайно благодаря.

Преди всичко да се започне трябва на двете машини да се зададат статични IP адреси. Примерно моите са зад рутер и IP адресите са съответно:
192.168.0.1 – рутер
192.168.0.2 – комп
192.168.0.4 – Дриймбокс
Заемаме се с настройката на на компа. Диска,в който ще монтираме папката трябва да е форматиран под файлова система NTFS. Работи се предимно с Command Promt,който се стартира от Start-Run.След всяка команда натискате “Enter”

pic1.png


1.Добавяме потребителя “abc” с парола “def” като командата е:

net user abc def /add /active:yes /passwordchg:no
2.Създаваме шерната папка с комада:
mkdir F:\dream_share
В случая аз използвам устройство “G” на компютъра ми. Вие може да използвате ваше според конфигурацията ви.
3.Създаваме папка за записи от Дриймбокса
mkdir F:\dream_share\movie
4.Създаваме текстов файл,който щи ни потрябва по-нататък за проверка
echo test only - %date% > F:\dream_share\test.txt
5.Разрешаваме достъп до папката
reg add "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Lsa" /v "forceguest" /t REG_DWORD /d 0 /f
6. Шерваме папката и и присвояваме псевдоним dreamshare,с който дрийма ще се свързва с нея по мрежата
net share dreamshare=F:\dream_share /unlimited
7. Разрешаваме на потребителя “abc” пълни права над папката
cacls F:\dream_share /e /g abc:f

pic2.png


Дотук с настройката на компютъра. Излизате от Command Promt и е желателно да рестартирате. Пре зареждането трябва да видите новия потребител “abc”.
Продължаваме с настройката на Дриймбокса.

Вземаме дистанционното на дрийма натискаме син бутон - Settings - Automount Editor (Network...). След това жълт бутон New и настройките са според снимката.

pic3.png


Натискате зелен бутон Save и излизате от менютата.
Натискаме два пъти бутон “video” и после бутон “bouqet+”. От Parent Directory избираме /media/net/movie/ movie и след това зелен бутон ОК.


pic4.png

Отивате в Menu-Setup-Sistem-Recording paths… и там настройвате така

pic5.png

Натискате зелен бутон Save всичко трябва да си е на мястото вече.
Излизате от всички менюта и с червен бутон може вече да записвате на харда на компа.
Също така с жълт бутон имате Time Shift опцията.
С Media Player пък може да си гледате после записаното.

Упътването е написано от колегата Devnull на който безкрайно благодаря.