τώρα μένει τo δεύτερο που είναι ο τελικός να είναι Γαλλία-Γερμανία