Totaal verkoopverbod dreigt voor HTC in Duitsland

Patenttrol IPCom dreigt alle 3G-apparaten van HTC van de Duitse markt te halen wegens patentinbreuk. Dat zou nog vóór de kerstdrukte kunnen, omdat het vonnis al binnen is.

HTC zit in de piepzak. De Duitse patentopkoper IPCom is van zins om alle 3G-apparaten van HTC 'binnen de kortst mogelijke tijd' uit de schappen te laten halen in Duitsland, de grootste markt van Europa. Dit zou al vóór de aanstaande kerstdrukte kunnen zijn, omdat IPCom een door de rechter uitgesproken verkoopverbod al op zak heeft.
Nieuwe urgentie

De rechtbank Mannheim oordeelde in 2009 dat HTC inderdaad een patent van IPCom schendt en dat een verkoopverbod is geoorloofd. HTC ging in hoger beroep en hangende die zaak kon IPCom het verbod niet effectueren. Maar afgelopen vrijdag heeft HTC dit hoger beroep ingetrokken, dus nu is weg vrijgemaakt voor een direct verbod, stelt het patentbedrijf.

Het gaat om een patent dat onderdeel is van de 3G-standaard en afkomstig van Bosch, de Duitse pionier van autotelefoons. In 2007 kocht IPCom zo'n 1000 patenten van Bosch. Het octrooi beschrijft een techniek om een hiërarchie van mobieltjes op een netwerk te verkrijgen. Het doel is dat in tijden van overbelasting van het netwerk één of meerdere kanalen worden vrijgemaakt voor mobiele apparatuur van bijvoorbeeld hulpdiensten of artsen.
FRAND-patent

Hoe hoog IPCom ook van de toren blaast, de kans dat HTC zijn producten echt uit de schappen moet halen lijkt klein. De Taiwanese mobielmaker kan bijvoorbeeld toegeven aan de eisen van IPCom en de gevraagde royalties betalen.

Het is onbekend hoeveel IPCom eist, maar het bedrijf is verplicht het patent onder eerlijke en redelijke voorwaarden te licentiëren, de zogenaamde FRAND-verplichting die bij standaardessentiële patenten hoort.

HTC zelf stelt in een verklaring dat het hoger beroep overbodig is geworden omdat het IPCom-patent in kwestie ongeldig is. Maar dat statement is slechts de halve waarheid, constateert patentexpert Florian Müller.
Executiegeschil

Inderdaad heeft een speciale patentrechter vorig jaar een gedeelte van het patent ongeldig verklaard. Maar omdat die zaak ook in hoger beroep is, kan IPCom vooralsnog rechten laten gelden, concludeert Müller. Ondertussen heeft IPCom ook een nieuwe, smallere variant van het patent geregistreerd.

Wellicht dat HTC in een executiegeschil over het dreigende verkoopverbod een rechter kan overtuigen dat een totaalverbod buitenproportioneel is, omdat sinds het uitgesproken verbod het octrooi door de patentrechter goeddeels ongeldig is verklaard.
Patenttrol

IPCom is eigendom van twee Duitse patentjuristen. Het maakt zelf geen producten en baat alleen het portfolio van Bosch uit. Daarmee voldoet het aan de definitie patenttrol. Onterecht, vindt IPCom zelf. "Een octrooi is gewoon verhandelbaar, net als een huis. Om een huis te kopen en te verhuren hoef je het ook niet zelf gebouwd te hebben", aldus de zegsman van het bedrijf tegenover Webwereld.

IPCom voert naast HTC ook rechtszaken tegen Nokia, Vodafone en T-Mobile.