X'rebha Ghamlu T-taljani
Lil Germanja Tawhom Tnejn
It-taljani Waslu Final
U L-germanja Baqghet B'xejn.

Kemm Ghajruna B'korruzzjoni
U Kemm Ahna Hallelin
Miskin Xi Gralu Papa Razzi
Ghalxejn Talab Lil Bambin.

Prosit Nghidu 'l Fabio Grosso
Lil Lehman Hallih Mibluh
U Xejn Inqas Lil Del Piero
Li Hallih B'halqu Miftuh.

Lil Sehibna Li Qed Jaqra
Qabel Naghlaq Nghid Dal-kliem
Forza Italia! Forza Azzurri!
Illum, Dejjem U Kullimkien.

:-d