Domein sex.eu na zes jaar eindelijk vrijgegeven

Het domein sex.eu is eindelijk vrijgegeven aan de eerste aanvrager. Daaraan ging zes jaar aan juridische procedures vooraf. De aanvraag kwam al in december 2005 binnen bij registry EURid.

Het domein sex.eu kreeg direct op de openingsdag van de openbare inschrijvingstermijn een hoop belangstelling. Meer dan 280 aanmeldingen kwamen er voor dat domein binnen bij EURid. Dat besloot het domein te gunnen aan de eerste aanmelder, maar dat werd direct betwist door een concurrent.

De nieuwe eigenaar heeft het Europese merkenrecht op het woord sex. Niettemin werd de claim op sex.eu betwist door een andere partij. Woordvoerster Catharine Dowdell van EURid weigert echter de namen te geven van de twee kemphanen. "De naam van de nieuwe eigenaar komt vanzelf bovendrijven bij de registratie in Whois." Vooralsnog staat EURid sinds 12 december als eigenaar geregistreerd. "We hebben het domein tijdelijk onder ons registratiebeheer geplaatst."
Wel sex maar geen sex.eu

De twee partijen hebben in de afgelopen zes jaar diverse rechtszaken gevoerd. De nu verliezende partij heeft in eerste instantie de gunning van het domein aangevochten voor de Tsjechische rechtbank. Inzet was dat de nieuwe eigenaar dan wel het Europese merkenrecht op de naam sex heeft, maar niet op het volledige sex.eu. Dat was juist als merk geregistreerd door de verliezer.

Na diverse rechtszaken heeft uiteindelijke het Brusselse Hof het finale oordeel gegeven. Daardoor kan EURid nu eindelijk het domein vrijgeven. Dat was door de rechtszaken zes jaar lang onmogelijk.