Talpa woest over The Voice Kids-artikel in NRC


Het productiehuis Talpa van John de Mol is woest over een artikel dat vrijdag is verschenen in dagblad nrc.next over The Voice Kids. Dat blijkt uit een persbericht van Talpa. Onder de kop ‘Kinderlijk eenvoudig gestrikt voor het leven’ stelt nrc.next dat kandidaten ingrijpende contracten moeten tekenen. “Het verhaal suggereert dat kinderen die deelnemen aan tv-talentenjachten voor de rest van hun leven afstand doen van de rechten op de exploitatie van hun talent. Dat is pure onzin“, stelt Talpa.

Een persvoorlichter van Talpa noemt het artikel ‘op zijn zachtst gezegd tendentieus’. “In het artikel is belangrijke informatie willens en wetens weggelaten, omdat die kennelijk niet paste in het beeld dat de schrijver wilde schetsen. Talpa – als producent van het RTL4-programma The Voice Kids- lijdt schade door de handelwijze van nrc.next en hecht er daarom aan de feiten nog eens kenbaar te maken.”

Dat doet zij in een persbericht. “Waar het met name om gaat is dat mensen die tegenwoordig aan willekeurig welk tv-programma deelnemen, of zelfs alleen maar op de tribune zitten, gevraagd wordt een zogenoemde quitclaim te tekenen. Daarmee doen zij afstand van hun rechten op het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal dat bij die ene bijeenkomst of opname is gemaakt. Enkele honderden deelnemers aan voorrondes voor The Voice Kids hebben zo’n afstandsverklaring getekend.”

94 ‘echte’ contracten

Echte contracten worden pas getekend door de kinderen en ouders die werkelijk aan decompetitie deelnemen. “In het geval van The Voice Kids zijn dat er 94. Al deze mensen hebben de concept-contracten ruim van tevoren toegestuurd gekregen. Hen is gevraagd de inhoud vertrouwelijk te behandelen, maar hen is tevens de mogelijkheid geboden de inhoud te bespreken met een jurist of andere vertrouwenspersoon.”

Vervolgens zijn al deze mensen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waar de contracten drie uur lang zijn besproken. “Iedereen heeft alles kunnen vragen en daarna nog enkele dagen bedenktijd gekregen voordat er werd getekend. Overigens hebben de ouders van 93 van de 94 uitgenodigde kinderen dit gedaan. Klachten hebben ons niet bereikt. De NRC.next-journalist was volledig op de hoogte van deze informatie, maar heeft die weggelaten uit het artikel.”

Te kwader trouw

NRC Handelsblad van vandaag was van plan het artikel uit nrc.next volledig over te nemen. “Met heel veel moeite heeft de redactie er in toegestemd een alinea te zullen toevoegen waarin het onderscheid wordt gemaakt tussen quitclaim en deelnemerscontract.”

In januari van dit jaar publiceerde nrc.next van de hand van dezelfde journalist een artikel over zogenaamde ‘wurgcontracten’ bij talentenjachten. Toen moest Talpas The Voice of Holland het ontgelden, want ook toen werd gesuggereerd dat deelnemers voor eeuwig afstand zouden doen van de exploitatierechten op hun talent.

“Dat was toen volslagen onzin en is uitvoerig door ons en anderen weerlegd. Vandaag verschijnt dezelfde onzin opnieuw, nu rond het programma The Voice Kids. In feite is NRC.next met de publicatie van vandaag te kwader trouw“, besluit Talpa.