SKO publiceert Moving Pictures onderzoek.

Uit het zogenaamde Moving Pictures onderzoek van SKO (Stichting KijkOnderzoek) komt onder andere naar voren dat vooral het TV scherm en TV content nog steeds dominant zijn. Wel besteden we al een aanzienlijke hoeveelheid Tv-tijd via de computer. Vooral jongeren blijken fervente gebruikers van moderne devices voor het kijken naar av- content. Hier volgen een paar conclusies uit het onderzoek.• De televisie is het meest gebruikte device om naar av-content te kijken: 78% van de kijktijd naar audiovisueel materiaal vindt voor de televisie plaats.

• Jongeren besteden in vergelijking met oudere leeftijdsgroepen veel tijd aan het kijken naar av- content op de computer (laptop of desktop), namelijk 32% van alle kijkminuten. Ter vergelijking, de groep 20-49-jarigen besteedt 15% van het totale aantal kijkminuten naar av- content achter de computer, en 50-plussers 18%.

• Het televisiescherm is favoriet voor het kijken naar gemiste programma’s. Maar de computer speelt hierbij ook een grote rol: 30% van alle kijktijd naar gemiste programma’s besteden de respondenten achter de computer.

• De smartphone is favoriet voor het kijken naar user-generated content, op korte afstand gevolgd door respectievelijk de tablet en computer.

• Vooral het hoge tabletgebruik onder jongeren valt op: 92% van de jongeren die een tablet bezitten geeft aan wel eens naar av-content op dit device te kijken.

Een brochure met meer informatie is te verkrijgen via SKO

Bron: SKO