Stichting Vrij Haags eist etherfrequenties FunXDe Stichting Vrij Haags wil de etherfrequenties van de lokale omroep FunX vanaf 1 januari 2013 overnemen. Stichting Vrij Haags maakt aanspraak op de frequenties omdat de subsidie verloopt per 2012 van Funx (Funx BV als volle dochter van de Stichting G4 Radio). Vrij Haags denkt dat Funx niet zal stoppen maar opgaat in de landelijke publieke omroep.

Wie het eerst komt het eerst maalt
Daarom heeft Vrij Haags bij de minister van Economische Zaken aanspraak gemaakt op de etherfrequenties, conform het first come first serve principe in de Telecomwet. Stichting Vrij Haags wil de volgende etherfrequenties overnemen: Amsterdam 96,1 FM, Rotterdam 91,8 FM, Den Haag 98,4 FM en Utrecht 96,1 FM.

Vrij Haags maakt aanspraak omdat FunX al via diverse alternatieven wegen te beluisten is in haar specifieke jongerendoelgroep (zoals uitzending via internet en apps). Ook is er al een vergaande samenwerking met de landelijke publieke omroep.

Verlenging ?
Stichting Vrij Haags ziet zich op voorhand genoodzaakt bezwaar aan te tekenen tegen een mogelijke verlenging van de vergunningen van de eerder aangegeven 4 etherfrequenties in de grote steden, zo meldt Stichting Vrij Haags

Daarnaast speelt een ander belang in de vorm van een historische relatie van de Stichting Vrij Haags met de Stichting Haagse Media, eigenaar van het kavel Den Haag 99,4 FM en Leiden 93,7 FM.

Commerciele omroepen
Naast het directe belang van de Stichting Vrij Haags speelt ook de initiele uitgifte van de frequenties aan FunX. Deze had niet mogen plaatsvinden omdat de frequenties zijn onttrokken aan de frequentievoorraad van de niet-landelijke commerciele omroepen, met voor hen enorme financiele gevolgen: er waren minder frequenties beschikbaar en door deze extra schaarste werden conform een normale marktgang hogere bedragen geboden.

Stichting Vrij Haags: "De huidige frequenties van FunX zijn gekoppeld aan de lokale omroepen van de desbetreffende steden. De vergunningen van deze frequenties zijn voorzien van een clausule waarin het maximaal toegestane vermogen is opgenomen. Gemiddeld betreft dit ongeveer een vervijfvoudiging van het vermogen dat conform de vergunning aan de individuele lokale omroepen is toegekend voor de eigen (hoofd-) uitzendingen. Naar het gelijkheidsbeginsel is in deze zin dus geen sprake van lokale omroep, maar een op een regionale publieke omroep gelijke situatie" [RadioWereld.NL]