Het consumentenprogramma Radar van de Tros en de Nationale Ombudsman openen een meldpunt voor klachten over de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Volgens het tv-programma laat de inspectie op veel punten steken vallen. Volgens het programma is de inspectie onder meer 'eindeloos traag' met afhandelen van meldingen.

Ook zouden meldingen slecht worden onderzocht en zou de inspectie weinig informatie verstrekken. Bovendien worden melders vaak doorverwezen naar de volgens Radar gebrekkig functionerende klachtencommissies van de ziekenhuizen zelf.

Uit een enquête van het tv-programma Radar bij de Tros blijkt dat van de 1666 leden van het testpanel die in aanraking zijn geweest met de IGZ, 44 procent dat als negatief ervoer. Het programma besteedde maandagavond aandacht aan het onderwerp.

Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer uitte in een in december gepubliceerd rapport felle kritiek op de inspectie. Volgens hem heeft de IGZ 'op schokkende wijze gefaald' in de zaak van baby Jelmer. Het kind liep in 2007 een hersenbeschadiging op na een darmoperatie in het UMCG en raakte daardoor zwaar geestelijk en lichamelijk gehandicapt. [RadioWereld.NL/Novum]